Gjenvinningsstasjoner

Bruk gjennomsiktige bossekker

Bruk gjennomsiktige bossekker

Vi vil gjerne se hva du kaster på stasjonene våre. Det er ikke lenger mulig å levere fargede sekker. Om du må bruke sekk når du leverer avfall, så må sekken være gjennomsiktig for at du kan slippe inn på gjenvinningsstasjonen. Kommer du med avfall i fargede sekker, må avfallet pakkes om utenfor køen. Vi gjør oppmerksom på at regelen med gjennomsiktig sekk gjelder alle typer avfall, også kildesortert avfall og hageavfall.
Les mer