Oppstart av nytt renovasjonsanlegg - BIR

BIR gjør oppmerksom på at det ikke vil bli oppstart av nye renovasjonsanlegg fra uke 27 t.o.m. uke 31 grunnet ferieavvikling.

 

Ved etablering av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere beboere og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til beboerne. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på mail.

Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 

Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Minst 1 måned før ønsket oppstart

 • Send inn beboerliste
 • Send inn oppstartsmelding

Dokumentene sendes til bir@bir.no for godkjenning. BIRs mal for beboerliste og oppstartsmelding skal benyttes. Vennligst merk emnefeltet i e-post med "Oppstartsmelding + prosjektnavn". 

 

Minst 1 uke før funksjonstest

 • Send inn signert sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon

Når BIR har mottatt beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste vil befaring avtales med ansvarlig for renovasjonsanlegget og funksjonstest utføres av BIR. Anlegget skal være ferdigstilt og klar for tømming før BIR kan gjennomføre test av anlegget. Det vil si at alle punkter i sjekklisten er iht. krav satt av den renovasjonstekniske veilederen og godkjent renovasjonsteknisk plan. Elektronikk skal være operativt på befaringstidspunkt. 

 

Nøkkelbrikker til renovasjonsanlegget kan først sendes ut når følgende kriterier er oppfylt:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Beboerliste
  • Sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
  • Kopi av serviceavtale
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom avtalt funksjonstest