Informasjon om oppstart:

Ved oppstart av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere boenheter og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til boenhetene. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på epost.

 • Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 
 • Ved innflytting er det som oftest mye papp. Ved behov kan BIR sette ut ekstra beholder til flyttepapp. For informasjon om priser, ta kontakt med BIR på epost: bir@bir.no.  
 • Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn boenhetsoversikt, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Veien til oppstart av et renovasjonsanlegg:

 1. Minst 2 måneder før ønsket oppstart: send inn oppstartsmelding
 2. Minst 3 uker før ønsket funksjonstest: send inn sjekkliste og innmåling av anlegg
 3. Når BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon, vil anlegget funksjonstest av BIR. 

Når punkt 3 er fullført, blir nøkkelbrikker produsert og kan hentes forutsatt at:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Boenhetsoversikt
  • Sjekkliste 
  • Innmåling av anlegg
  • Eierskap overført til BIR (evt. serviceavtale signert med godkjent leverandør)
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom funksjonstest