På grunn av ferieavvikling vil det i perioden 01.07.21 til 06.08.21 ikke bli saksbehandlet renovasjonstekniske planer eller igangsatt nye anlegg.

 

Ved etablering av et nytt renovasjonsanlegg skal det sendes inn nødvendig dokumentasjon til BIR. For at anlegget skal kunne åpne på ønsket tidspunkt må dokumentasjonen sendes inn iht. tidsrammene skissert under. Dette gir BIR mulighet til å organisere funksjonstest av renovasjonsanlegget, registrere beboere og produsere informasjonspakker med tilgangsbrikker til beboerne. Kommunikasjon knyttet til oppstart av nytt renovasjonsanlegg foregår på mail.

Anlegg som ikke er i bruk eller godkjent skal være låst og tildekket. 

Ved innflytting er det som oftest mye papp. Ved behov vil BIR sette ut ekstra beholder til flyttepapp.

Ved utbygging bestående av flere trinn skal det sendes inn beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste for hvert utbyggingstrinn.

 

Minst 1 måned før ønsket oppstart

 • Send inn oppstartsmelding
 • Send inn kopi av BIRs Uttale til RTP
 • Send inn beboerliste

Anlegg med to eller flere nedkast for restavfall skal fordeles på likt antall beboere. Fordelingen må fremkomme i beboerlisten.  Fysiske nedkast må nummereres.

Dokumentene sendes til bir@bir.no for godkjenning. BIRs mal for beboerliste og oppstartsmelding skal benyttes. Vennligst merk emnefeltet i e-post med "Oppstartsmelding + prosjektnavn". 

 

Minst 1 uke før funksjonstest

 • Send inn signert sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
 • Ev. oppdatert beboerliste om endringer er skjedd

Når BIR har mottatt beboerliste, oppstartsmelding og sjekkliste vil befaring avtales med ansvarlig for renovasjonsanlegget og funksjonstest utføres av BIR. Anlegget skal være ferdigstilt og klar for tømming før BIR kan gjennomføre test av anlegget. Det vil si at alle punkter i sjekklisten er iht. krav satt av den renovasjonstekniske veilederen og godkjent renovasjonsteknisk plan. Elektronikk skal være operativt på befaringstidspunkt. 

Utførelse av funksjonstest

Før innsending av sjekkliste skal utstyrets mekanikk, elektronikk og adgangskontroll testes og sikres av utstyrsleverandør eller deres lokale servicepartner.

Videoene under viser hvordan nedkastene skal fungere når BIR i etterkant gjennomfører sin funksjonstest.

Anlegg fra Namdal:


Anlegg fra Strømbergs:

Nøkkelbrikker til renovasjonsanlegget kan først sendes ut når følgende kriterier er oppfylt:

 • BIR har mottatt nødvendig dokumentasjon:
  • Oppstartsmelding
  • Beboerliste
  • Sjekkliste med nødvendig bildedokumentasjon
  • Kopi av serviceavtale
 • Anlegget er teknisk godkjent gjennom avtalt funksjonstest