Farlig avfall fra næringsdrivende må deklareres før levering. Når bedrifter leverer farlig avfall til BIR, skal bedriften alltid ha ferdig utfylt deklarasjon og levere avfallet forsvarlig pakket, helst i orginalemballasjen.

Hvordan du deklarerer, finner du info om på avfallsdeklarering.no

 

Hvor kan bedrifter levere?

Bedrifter i Bergen kommune kan levere sitt farlige avfall til Stasjon for farlig avfall på Espehaugen 52. Farlig avfall fra bedrifter i de øvrige eierkommunene kan leveres til gjenvinningsstasjonen i kommunen.

 

 NB! Les hva du ikke kan levere som farlig avfall.