Omvisningstilbud til 4. trinn

Om våren arrangerer BIR besøksuker for fjerdeklassinger i de eierkommuner der BIR har ansvar for renovasjonen. Mer informasjon 

Foredrag

BIR tilbyr foredrag om avfall, miljø og bærekraft. Foreninger og organisasjoner kan ta kontakt med oss på kommunikasjon@bir.no.

Ressurser til miljølære på nett

På våre nettsider har vi samlet sammen ressurser til hjelp for lærere som driver miljøundervisning i barnehage, grunnskole og videregående nivå. 
Her finner du filmer, oppgaver og engasjerende aktiviteter.