Avfallsforskrift

Forskrift for håndtering av husholdningsavfall for Bergen kommune, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, og Vaksdal.

 Bergen kommune og Askøy kommune (lovdata.no)

Bjørnafjorden kommune (lovdata.no)

Osterøy kommune (lovdata.no)

Samnanger kommune (lovdata.no)

Vaksdal kommune (lovdata.no)

Retningslinjer til forskriftene (Bergen, Bjørnafjorden, Osterøy, Samnanger, Vaksdal) -PDF

Lokal avfallsforskrift for Kvam:

Kvam Herad (lovdata.no)

Veileder til forskriften (Kvam) - PDF

 

Nasjonal avfallsforskrift

Nasjonal avfallsforskrift med ikrafttredelse 1.7.2004/2.2.2009, siste gang endret 1.7.2021.

Avfallsforskriften

Forurensningsloven