Avfallsforskrift

Lokal avfallsforskrift for Bergen kommune med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Forskrift for håndtering av husholdningsavfall for Bergen kommune (lovdata.no)

 
Lokal avfallsforskrift for Askøy kommune med ikrafttredelse 1. mars 2014.
Ny lokal forskrift er under behandling i kommunen.

Forskrift for håndtering av husholdningsavfall m.v (bokmål) - PDF


Lokal avfallsforskrift for Kvam herad, Bjørnafjorden kommune, Samnanger kommune, Osterøy kommune, gjeldende fra 1. mars 2014.

Nye lokale forskrifter er under behandling i kommunene.

Forskrift for handtering av hushaldsavfall o.a (nynorsk) - PDF

 

Veiledning til forskriftene

(versjon gjeldende fra 1. mars 2014)

Veileder til forskriften (bokmål) - PDF
Veileder til forskriften (nynorsk) - PDF

 

Nasjonal avfallsforskrift

Nasjonal avfallsforskrift med ikrafttredelse 1.7.2004/2.2.2009, siste gang endret 1.7.2021.

Avfallsforskriften

Forurensningsloven