Forbrenningsanlegget

BIRs forbrenningsanlegg, som ligger i Rådalen i Fana, kom i drift i 1999. Der produserer BIR energi gjennom forbrenning av restavfall. Energigjenvinning sørger for at avfall som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte som energi. Når bosset brenner gjør vi det om til varme og strøm som brukes i boliger og næringsbygg. Forbrenningsanlegget har et topp moderne renseanlegg som sørger for at restavfallsforbrenningen ikke utgjør en helsefare for omgivelsene.

Les mer om anlegget herMiljøparker

BIR har ti miljøparker der husholdningskunder kan levere sortert grovavfall som trevirke, jernskrap, hageavfall, farlig avfall og elektronikk. Alle våre miljøparker har brukthall der du kan sette fra deg ting andre kan få glede og nytte av.

BIR har også mottaksplikt for avfall fra næringslivet/bedriftskunder. Det gjelder for farlig avfall, PCB-vinduer og EE-avfall, men vi tar også imot annet avfall fra næringskunder på miljøparkene.

Se oversikt over alle miljøparker her

 

Papirsorteringsanlegget

BIR har et av Europas mest moderne papirsorteringsanlegg på Lønningen. (Lønningshaugen 6 i Ytrebygda.) Det er BIR Bedrifts datterselskap TH Paulsen AS som driver anlegget. Anlegget sorterer papir og papp fra alle private husholdninger i BIR-området og fra andre kommuner. I tillegg kommer store mengder papir fra næringslivet. På papirsorteringsanlegget sorteres papiret helautomatisk i ulike kvaliteter. Herfra sendes de ulike papirtypene til egnet gjenvinningsanlegg. 

Deponiet på Mjelstad

Mjelstad Miljø på Osterøy tar imot bunnaske/slagg fra energianlegget. Anlegget tar inn 45 000 tonn bunnaske hvert år. Bunnaske er det som er igjen etter at restavfallet er forbrent. Metall brenner, som kjent, ikke særlig godt. Årlig hentes 3000 tonn magnetisk jern og 200 tonn rustfritt stål ut av asken og sendes videre til gjenvinning. Mjelstad Miljø har et moderne slaggsorteringssanlegg med utstyr som gjør det mulig å få fatt i selv de aller minste metallbitene fra asken. 1000 tonn med aluminium, gull, palladium, sink, kobber, sølv og messing blir sortert ut årlig.

Bossnettterminalen i Jekteviken

Rørene som frakter avfallet med luft i bossnettet, fører til containere i vår bossnetterminal i Jekteviken. 
Derfra hentes fulle containere med lastebiler og avfallet kjøres til egnet behandlingsanlegg.

BIR Infrastruktur AS er et 100 prosent eid selskap av BIR AS, og etablert som driftsselskap for å sikre BIR AS utbygging og drift av bossnett. 

BIR Bedrift sine lokaler

BIR Bedrift holder til i Bergen og tilbyr et vidt spekter av avfallstjenester til bedriftsmarkedet i vårt område. I tillegg leier vi ut containere til både private og bedrifter. Vi er et selvstendig, kommersielt selskap med BIR AS som eier. BIR Bedrift har sine kontorer på Lønningshaugen 6 i Ytrebygda.

Hovedkontor og bossnetterminal på Nygårdstangen

I januar 2021 startet byggearbeidet på BIRs tomt med adresse Lungegårdskaien 42. Her har det reist seg et høyt bytt, med en bossnetterminal i "kjelleren". Bossnetterminalen er selve utgangspunktet for plasseringen av bygget. Dette er en terminal som skal ta i mot avfall fra nye bossnettkunder i blant annet Marken og Nygårdshøyden. Les mer om bygget her