BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Konsernet BIR AS ble etablert 1. juli 2002, men historien strekker seg helt tilbake til 1881 da Bergen Renovationsvæsen ble etablert som Nordens første kommunale renovasjonsselskap. Selskapet har over 350 ansatte og hadde i 2017 en omsetning på 744,8 mill. kroner.


BIR AS er eid av kommunene Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnanger, Sund og Vaksdal. Eierkommunene har tildelt BIR ansvaret med de lovpålagte oppgavene knyttet til håndtering av avfallet fra husholdningskundene som er bosatt i disse kommunene.

Navnet BIR er en forkortelse for Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap.

 

BIR AS er miljøfyrtårn

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Dette gir oss gode forutsetninger for å bidra til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål.

 

Historien om BIR