BIR selskapene BIR AS, BIR Husholdning AS, BIR Infrastruktur AS, BIR Nyverdi AS og BIR Ressurs AS er underlagt Offentleglova. Hvilket betyr at vi fører Offentlig journal for inn- og utgående korrespondanse med våre kunder.

Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få innsyn i dokumenter i offentlig forvaltning. I BIR sendes krav om innsyn inn via skjema under. Forespørsler om informasjon knyttet til Åpenhetslovens §6, rett til informasjon, sendes også via samme skjema.

 

.

Be om innsyn