Postlister og saksdokument er offentlige dersom de ikke inneholder spesielle opplysninger, jmf. Offentlighetsloven.  

Du kan få kopi av de offentlige dokumentene fra BIR ved å sende oss en henvendelse.

Be om innsyn