BIR har brukthall i alle miljøparkene. Her kan du sette fra deg uskadde saker og ting som andre kan få nytte av, men som du ikke vil bruke lenger og du kan finne ting å ta med deg. 

Se oversikt over alle miljøparkene her

Fra brukthall til ombruksmarked
Brukthallene vil gradvis bli til ombruksmarkeder. Overgangen til ombruksmarkeder betyr også en endring av konsept, der ombruksvarene får en prislapp. Når innlevering blir gratis, vil prising av varene tydeliggjøre at det du leverer inn har verdi, samtidig som vi ønsker å demme opp for kundegruppen som per i dag forsyner seg med unødvendig mye i brukthallene, utover det de faktisk har behov for.

Prisene vil ligge på et rimelig nivå, og noen ombruksvarer vil fortsatt være gratis.

Brukthallene i Kvam og på Askøy er de første som endres til ombruksmarkeder, mens de andre brukthallene i BIR vil endre seg etter hvert. Innlevering av ting til ombruk er nå gratis for husholdningskunder på alle miljøparker fremover. Dessverre kan ikke alt ombrukes, og det er kundeveilederne som avgjør hva som kan leveres inn. 

Åpningstider i brukthaller og ombruksmarkedene

Brukthallene i Møllendalsveien og i Salhusveien har åpent kl. 10-14 og 15-19. På den lørdagsåpne miljøparken i Salhusveien blir brukthallens åpningstid kl. 10-14 på lørdager.

Ombruksmarkedene på Askøy og i Kvam åpner en time senere og stenger en time før selve miljøparken.

De øvrige brukthallene har samme åpningstid som miljøparkene.

På samtlige miljøparker er det mulig med innlevering av ombruksgjenstander i hele åpningstiden.

Sjekk også ut vårt ombruksmarked i Møllendalsveien 40 hver tirsdag. Les mer om tilbudet her.