PlanleggingSende inn komplett renovasjonsteknisk plan i henhold 
til krav i renovasjonsteknisk veileder
 
                                  

 Renovasjonsteknisk saksbehandling

                   
                    

 

BIR gir uttalelse til renovasjonsteknisk plan                                    

 

                                   

                   

  

                   

             

--------------------------------------------------------------

 

Bygging og etablering av renovasjonsanlegg i henhold til
krav i renovasjonsteknisk plan og veileder  

   

--------------------------------------------------------------

         

  

                  

             

 Igangsetting

 

 

Sende inn oppstartsmelding, boenhetsoversikt og sjekkliste
                       
                        

 

 

Funksjonstest av renovasjonsanlegg, samt test av dataflyt 
                         
                        

 


Godkjent og operativ avfallsløsning, beboere 
mottar tilgangsbrikker