Hva er renovasjonsteknisk veileder?

BIR har utarbeidet en renovasjonsteknisk veileder (RTV) som hjelp for tiltakshavere, utbyggere, konsulenter, arkitekter, samt borettslag/sameier ved etablering av nye, eller ved endring av eksisterende avfallsløsninger. 

Formålet med RTV er å sikre at miljøet ivaretas gjennom å tilrettelegge for kildesortering, samt kostnadseffektiv og rasjonell drift av avfallssystemer. Veilederen fastsetter krav og retningslinjer for utarbeidelse av en renovasjonsteknisk plan (RTP) i plansaker, herunder tekniske beskrivelser, tegninger, kapasitets- og dimensjonstabeller, faktaark, tilkomst for renovasjonsbil samt generelle vilkår fra BIRs avfallsplan/strategi.

Denne veilederen er utarbeidet som et tillegg til forskrift om håndtering av avfall fra husholdning § 7.

Vi gjør oppmerksom på at denne veilederen ikke gjelder for rene forretningsbygg/næringsvirksomhet.


Når må det lages en renovasjonsteknisk plan?

Det er nødvendig med en renovasjonsteknisk plan dersom du skal ha ny avfallsløsning eller skal endre eksisterende type avfallsløsning.