BIR tar sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Som kommunalt eid aksjeselskap har vi taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger etter gjeldende personvernlovgivning. I Norge gjelder EUs General Data Protection Regulation (GDPR) som norsk lov sammen med personopplysningsloven.

Personopplysning
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, adresse eller en vurdering. Du har selv rett til å bestemme over dine personopplysninger. For oss er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Personvernerklæring
Personvernerklæringen (se lenke) inneholder informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan de samles inn og behandles, og hvordan vi ivaretar personvernet. Vi informerer også om hvilke rettigheter du har dersom vi behandler personopplysninger om deg.

Hvem er personvernerklæringen for?
Personvernerklæringen gjelder kunder, medarbeidere i BIR konsernet og andre tilknyttede parter.

Behandlingsansvar
BIR konsernet består av morselskapet BIR AS og døtrene BIR Bedrift AS, BIR Husholdning AS, BIR Infrastruktur AS, BIR Nyverdi AS og BIR Ressurs AS.
Alle selskapene behandler personopplysninger og har selvstendig behandlingsansvar for opplysningene de behandler. I BIR AS har administrerende direktør hovedansvaret. I datterselskapene er daglig leder hovedansvarlig.
Den behandlingsansvarlige er ansvarlig for at regelverket om personopplysninger etterleves, herunder regler om internkontroll og informasjonssikkerhet. 


Kontakt BIRs kundesenter for husholdningskunder
Telefon: 55 27 77 00
E-post: bir@bir.no
Post: Postboks 6004, 5892 Bergen
Besøksadresse: Conrad Mohrs veg 15

Bedriftskunder kontakter BIR Bedrift: 
Telefon: 55 27 70 50
E-post: bedrift@bir.no
Post: Postboks 164, 5258 Blomsterdalen
Besøksadresse: Lønningshaugen 6, Blomsterdalen

Personvernombud
BIR har et eget personvernombud som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du spørsmål eller innsigelser til BIRs behandling av personopplysninger send e-post til personvernombud@bir.no