Aktuelle saker

Slik unngår du å kaste mat i julen

I BIR har vi sett på våre tall for matsvinn og gjort noen nye estimater. De forteller oss at dersom vi kaster like mye spiselig mat som vi har gjort tidligere julehelger, så vil hver familie kaste en stor porsjon julemat rett i bosset i løpet av denne julehelgen. Vår statistikk viser at i BIR kaster vi til vanlig 3,2 kg spiselig mat per innbygger en vanlig måned. I julen kaster vi 10 prosent mer.

_______________________________________________________________________________

 

Karbonavgift på forbrenningsanlegg - en miljøskatt uten miljøeffekter

(7.10.2020)

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre en ny avgift på forbrenning av avfall. Avgiftssatsen foreslås satt til 149 kroner per tonn CO2. Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktig utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall. Man ønsker altså gjennom avgiften på forbrenning av avfall å bidra til en reduksjon av CO2-utslipp. Dessverre gir avgiften ikke de ønskede miljøeffekter.

_______________________________________________________________________________

 
 

Veidekke skal bygge miljøbygg for BIR på Nygårdstangen
(28.08.2020)

Veidekke og BIR AS har i dag inngått kontrakt for bygging av ny terminal for bossnettet og nytt hovedkontor på Nygårdstangen i Bergen. Oppdraget er en totalentreprise verdt 183,6 millioner kroner ekskl. mva.

 ___________________________________________________________________________________________________

Borghild Lekve ny konsernsjef i BIR
(14.5.2020)

Borghild Lekve er tilsatt som ny konsernsjef i BIR AS. Hun tar over etter Steinar Nævdal, som går av med pensjon til sommeren. Lekve kommer fra stillingen som nasjonal direktør innen området arbeidslivskriminalitet i Arbeidstilsynet.

 

 ___________________________________________________________________________________________________

Dette er kommunikasjonsavdelingen

Henvendelser fra media kan rettes til BIRs kommunikasjonsavdeling, e-post: kommunikasjon@bir.no. Eventuelt ta kontakt med oss direkte:

 

Kommunikasjonssjef

Eva Skjold
Tlf: 90 61 26 84
E-post: eva.skjold@bir.no

Last ned større bilde 

 

Kommunikasjonsrådgivere

Tina Skudal 
Tlf: 91 78 99 98
E-post: tina.skudal@bir.no

Last ned større bilde

Kari Mjømen
Tlf: 93 22 20 40 
E-post: kari.mjomen@bir.no

Last ned større bilde

Beathe Pletten
Tlf: 91 87 63 65
E-post: beathe.pletten@bir.no

Silje Søviknes
Tlf: 95 01 41 48 
E-post: silje.soviknes@bir.no

Maria Jacobsen Zafar
Tlf: 91 87 63 51
E-post: maria.zafar@bir.no

 

 

Bildebank

Her finner du vår samling bilder som fritt kan lastes ned og brukes som illustrasjonsfoto.