BIR er nylig omorganisert og ifølge konsernsjef Borghild Lekve jobber konsernet nå enda mer målrettet med å utnytte alle ressursene i det som mottas som avfall.

- Det som er boss for noen kan være verdifulle ting for andre. Dette erfarer vi stadig og vi vil i økt grad bidra som en formidler av ressurser, sier Lekve.

-  BIRs kjerneoppgave er å håndtere avfall og vi vil ta hånd om dette på en måte som gjør at vi får brukt det til å skape nye verdier enten gjennom at andre får gleden av produktet slik det er, eller ved at det blir reparert eller materialgjenvunnet, og på den måten får nytt liv i nye produkter, fortsetter Lekve.

På gjenvinningsstasjonene våre mottar vi daglig mange flotte ting. Noe av dette setter kundene rett inn i brukthallene, mens andre gjenstander finner veien til brukthallen etter oppfordring fra våre kundeveiledere.

- Nå er vi i gang med et pilotprosjekt for å teste ut nye ombrukskonsepter, og  samler i disse dager en del gjenstander fra gjenvinningsstasjonene, som vi vasker, klargjør og skal presentere for kundene på en innbydende måte i våre lokaler i Møllendalsveien 40. Her vil vi i løpet av året ha kundearrangementer. Det første har vært i Gjenbruksuken 21.-27. november, som BIR arrangerer sammen med Bergen kommune og en rekke medarrangører. Tirsdag 22. november arrangerte vi et ombruksjulemarked med salg av et stort utvalg brukte gjenstander og kalendergaver til en billig penge. Gjenbruk og ombruk er bærekraft i praksis. Alle kan bidra og i BIR er vi så heldige at dette er jobben vår, avslutter Lekve.

Nye ombrukskonsepter

BIR Nyverdi er selskapet i BIR-konsernet med ansvaret for drift av alle gjenvinningsstasjonene til BIR, og videreutviklingen av tilbudet for ombruk og gjenbruk. For å oppnå økt ombruk, tester BIR i høst ut flere ruter og stoppesteder for den mobile gjenvinningsstasjonen, kundeveilederne skal bli enda bedre i ombruksveiledning, og selskapet holder på å lage nye forretningskonsepter for å bidra til økt sirkularitet i samfunnet. 

- Vi er helt i starten av arbeidet med å videreutvikle ombrukstjenestene og det gamle bilverkstedet vårt i Møllendalsveien 40 har nå blitt et utmerket piloteringsverksted, sier Bente Gansum Daazenko, daglig leder i BIR Nyverdi. - Det skal kunne fungere som en «ventil» og sentrallager for gjenvinningsstasjonene, samtidig som vi tester ut hvilke lager- og logistikkbehov vi vil ha fremover. Vi ønsker samarbeid med reparatører, som kan bidra til å forlenge produkters levetid og gjerne noen som kan bistå med opplæring for kunder som selv ønsker mer kunnskap om reparasjoner. For å nå ut til tusenvis av studenter i Bergen vil vi fortsette å videreutvikle det gode samarbeidet med Sammen. 

- Erfaring fra tilsvarende satsinger rundt i landet, viser at det å sette verdi på ombruksgjenstander, altså prising, fører til at gjenstander også får en reell verdi i folks øyne, sier Daazenko. - Inntektene fra salg vil dekke kostnadene med å organisere og klargjøre ombruksjulemarkedet. 

I første omgang skal verkstedet benyttes til ulike arrangementer gjennom året, og på sikt kan det vurderes om det skal være faste åpningstider for ulike sesongvarer. - Det er perfekt som laboratorium der vi kan teste ut hva som fungerer før vi låser oss til ett gitt konsept som gir gjenstander ny verdi, avslutter Daazenko.