Det er viktig å få de verdifulle næringsstoffene i matavfallet tilbake i naturens kretsløp. Mange med eget restavfallsspann har skaffet seg et spann til matavfall, men vi ønsker flere med!

Bestill enkelt matavfallsspann på nett

Har du eget spann til restavfall, men mangler et for matavfall? Sjekk at ditt postnummer ligger på en innsamlingsrute, og bestill et matavfallsspann til din eiendom.

Sammen med matavfallsspann deles det ut en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet blir hentet hver 14. dag og ordningen er inkludert i renovasjonsgebyret. 

Enkeltspann er ikke mulig alle steder

Bor du i et sameie eller borettslag med flere enn tre boenheter, må du vente på en tilpasset løsning. Vi jobber fortløpende med å kartlegge og tilby innsamlingsløsninger til boliglag. Det samme gjelder for utfordrende områder der spann til hver enkelt husstand ikke er en egnet løsning. Det er enkelte veier vi ikke har mulighet for å kunne tilby denne tjeneste på nåværende tidspunkt. Det kan skyldes fremkommelighet, eller andre forhold som gjør at det ikke er tilrådelig med flere spann i dette området. Hovedsake­lig gjelder dette i Årstad og Bergenhus.

I Bergen sentrum samles det inn matavfall i bossnettet. Klikk her for informasjon om levering av matavfall til bossnettnedkast.

Leveringsordning til returpunkt

Matavfallscontainere som alle kan bruke, er et alternativ til enkeltspann. Nær 60 containere for matavfall er satt ut i tilknytning til returpunkt for glass- og metallemballasje i Bergen, og tilsvarende løsning brukes sør på Askøy. Les om leveringstilbudet til returpunkt her.  

Papirposer er et bra miljøvalg

For å levere matavfall trenger du BIRs papirposer og kildesorteringskurv som du får utdelt av oss.  En fordel med papirposen i forhold til andre posealternativer, er at vi unngår helt faren for spredning av mikroplast til landbruket. 

Kildesorterings kurven du får av oss har luftehull som forhindrer utvikling av lukt og fukt.
Matavfallet tørker og brytes best ned når du bruker denne kurven til papirposen, fremfor en tett beholder. Ta heller aldri plastpose rundt papirposen, da blir det mer lukt og søl. Her kan du lese noen gode praktiske tips for å lykkes med papirposen: 

Les mer om hvordan du sorterer matavfall i papirpose her.

Du kan hente nye bunker med poser på ulike utleveringssteder. Les mer her.

 

Hva skjer med matavfallet?

Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt! 

Les mer om hva som skjer med matavfallet BIR samler inn. 

Vi håper at så mange som mulig ønsker å kildesortere matavfallet sitt!