Sjekk postnummer og bestill spann

Har du eget spann til restavfall, men mangler et for matavfall? Sjekk under om ditt postnummer ligger på en innsamlingsrute, og bestill et matavfallsspann til din eiendom. 

Sammen med matavfallsspann deles det ut en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet blir hentet hver 14. dag og ordningen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Egne containere på returpunkt

Finnes det ikke hjemmehenting for ditt postnummer? Fellescontainere for matavfall utplassert på returpunkt, er et godt alternativ til enkeltspann i Bergen og på Askøy sør som alle kan bruke. Les om leveringstilbudet til returpunkt her.