Sortering og levering av matavfall vil snart bli et tilbud til husholdningskundene i BIR. Dette gjøres for å utnytte matavfallet på en bedre måte for miljøet. For at tjenesten skal bli god og for å sikre best mulig håndtering av matavfallet, starter vi denne våren tester i ulike boligområder. 

Bergen Vest  

Innsamling av matavfall fra 1500 husholdninger i Hetlevikåsen, Mathopen og Håkonshella der de fleste har eget bosspann, mens noen har felles avfallsløsninger. Området vil gi grunnleggende kunnskap og erfaringstall for planlegging av videre utrulling i de delene av BIR med enebolig og rekkehusområder hvor avfallsløsningen i hovedsak er egen beholder og med god, trafikksikker tilkomst for renovasjonsbiler.   

Bossnettet   

På Nordneshalvøyen blir et par nedkast for glass og metall gjort om til nedkast for matavfall. Her får i første omgang ca. 400 husholdninger som har Østre Murallmenningen 1 og Holbergsallmenningen 11 som primærnedkast tilbud om å være med i pilotprosjektet. På sikt blir det utvidet til vel 3 000 husholdninger i dette området.    

Samarbeid med Kompostringen/Bybonden på Møhlenpris   

Det er nylig etablert en egen komposteringsløsning for matavfall for næringsaktører og husholdninger på Møhlenpris i regi av Kompostringen i Bergen. BIR har tatt initiativ til å avklare et mulig samarbeid for å teste ut et alternativ til innsamling og behandling av matavfall i denne type tette byområder.   

Samnanger

Innsamling av matavfall fra alle husholdningene i Samnanger der de fleste har eget bosspann, mens noen har felles avfallsløsninger. Piloten vil gi grunnleggende kunnskap og erfaringstall for planlegging av videre utrulling i BIRs øvrige eierkommuner. 

 

I alle fire områdene er det meningen at innsamlingen skal komme gang tidlig i 2021. 

 

Spørsmål og svar for innsamling av matavfall: 

Sortering 

Hva skal sorteres som matavfall? 

 • Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker 
 • Fiskebein og -skinn 
 • Mindre bein og uspiselige kjøttdeler 
 • Kaffefilter og -grut 
 • Brød og bakervarer som ikke kan spises 
 • Annet matavfall uten emballasje 

Hva skal ikke sorteres som matavfall? 

 • Hageavfall, jord og blomster 
 • Store kjøttbein og slakteavfall 
 • Matemballasje 
 • Papir som aviser og lignende 
 • Engangskrus og -bestikk 
 • Tørkepapir og servietter 
 • Kattesand og burstrø 
 • Hår, pels og avføring fra dyr 
 • Aske 

Hvorfor bør jeg sortere ut matavfallet mitt? 

Det beste for miljøet er å redusere matavfallet eller matsvinnet. Likevel vil vi alle produsere noe matavfall som for eksempel bananskall og kaffegrut. Det er mange verdifulle ressurser i matavfall, både næringsstoffer og energi, ikke bare brennverdiBIR ønsker å ta vare på disse ressursene på beste måte, og har nå satt i gang prosjekter for å finne nye måter å utnytte matavfallet på. Det er derfor kjempefint dersom våre kunder vil sortere og levere matavfall til oss, slik at dette utviklingsarbeidet kan fortsette. Målet på lang sikt er å omdanne matavfallet til høyverdig protein, slik at det kan bli foretrukket som fôr i havbruksnæringen her på Vestlandet. På kort sikt vil det meste av matavfallet vil sendes til biogassanlegg for gjenvinning til gjødsel og biogass 

Jeg ønsker ikke å sortere matavfallet mitt, må jeg det? 

Det er valgfritt å sortere matavfall, men dersom du leverer matavfall for seg selv, kan næringsstoffene i matavfallet utnyttes i stedet for at vi kun henter ut brennverdien ved energigjenvinning. Det aller beste for miljøet er imidlertid å redusere matsvinnet 

Levering 

Hva koster det å levere matavfall? 

I prøveprosjektet gjør vi ikke endringer i prismodellen, så det blir da fremdeles kun restavfallet dere betaler for. Altså registrerer vi hver gang vi tømmer restavfallsspannet og sender faktura basert på antall tømminger av det. Det sendes i denne omgang ikke faktura basert på antall tømminger av matavfallsspannet.  

Hvor skal jeg levere matavfallet mitt? 

Dersom du har eget spann til matavfall, setter du spannet frem på vanlig oppsamlingsplass på aktuell tømmedag. Husk å sette spannet frem før kl. 06.00 og trekke det tilbake etter tømming.  

Dersom du har fellesløsning til bosset ditt, skal dere ved avfallsløsningen ha felles beholder, container eller nedkast til matavfall, dersom boområdet ditt tilbyr sortering av matavfall.  

I områder med bossnett har vi for tiden to nedkastpunkt med matavfallsløsning. Det er Østre Murallmenningen 1 og Holbergsallmenningen 11. Dersom et av disse nedkastpunktene er ditt primærnedkastpunkt, kan du benytte luken for matavfall.  

Dersom du bor på Møhlenpris og har fått tilbud fra Kompostringen om å sortere matavfall, finner du kompostløsningen ved Kaffebrenneriet. Der kreves det at du bruker en nøkkelbrikke. Nøkkelbrikken skal du ha mottatt fra BIR dersom du er invitert til å delta i dette prøveprosjektet.  

Når henter dere matavfallet? 

Dersom du har eget spann til matavfall, kan du finne dine tømmedager på BIRs tømmeapp. Den kan lastes ned på Appstore eller Google play. Du kan også finne dine tømmedager på bir.no. BIR informerer også om tømmedager i kundebladet Bossanova, og vil etter hvert også kunngjøre tømmedager for matavfall i Bossanova.  

Poser

Hvordan får vi poser til sortering av matavfall? 

 • Dersom du får eget spann til matavfall, mottar du også spesielle poser beregnet til matavfall samt en kurv med luftehull og lokk oppi spannet ved levering. Du har fått 50 papirposer med spannet og dette vil trolig være nok til over sommeren. Trenger du likevel flere poser, kan disse fås på gjenvinningsstasjonen på Espehaugen og Askøy, i tillegg til i vår resepsjon i Conrad Mohrsvei 15 i Bergen. Vi jobber imidlertid med å få på plass en lokal utlevering.
 • Dersom du bor i et område med bossnett, kan du skaffe deg poser ved den mobile gjenvinningsstasjonen.  
 • Dersom du bor i et område med felles løsning for avfall, vil styret i området informere om hvor dere kan hente de spesielle papirposene til sortering av matavfall. 
   

Hvorfor skal vi bruke papirposer og ikke bioposer?

Poser til matavfall er et tema som er mye diskutert for tiden, både i forhold til hvordan kundene opplever det og hva som skjer med posene i den videre prosessen med matavfallet. I de senere årene har man blitt mye mer oppmerksom på konsekvensene av spredningen av mikroplast i naturen, både fra fossile plastkilder, men også fra det som går under betegnelsen bioplast. Undersøkelser har vist at bioplast ikke så lett lar seg bryte ned i naturen under våre klimatiske forhold. Selv om behandlingsanleggene fjerner mye av plasten før det går inn i biogassproduksjonen blir det likevel noe igjen og som da blir med i det som vi kaller biorest og som skal brukes som gjødsel i f.eks. landbruket.

Siden BIRs langsiktige målsetting med innsamling og håndtering av matavfall er at næringsstoffene i matavfallet skal kunne benyttes til produksjon av mikroalger og/eller innsekter som igjen kan bli for til fisk i oppdrettsnæringen på Vestlandet, ønsker vi minst mulig risiko for at mikroplast skal følge med. Derfor tester vi nå ut papirposer som er spesiallaget til matavfall og som skal tåle en god del fukt. Vi er klar over at det er en risiko for at det likevel kan bli noe søl. Vi oppfordrer derfor til å unngå å kaste altfor fuktig matavfall som f.eks. sauser og supperester. Samtidig vil bruk av kjøkkenbøtter med god lufting medføre at matavfallet tørker noe inn og som igjen reduserer faren for lukt og andre ulemper. 

Vi kommer også til å følge opp denne piloten med spørreundersøkelse for å få nærmere kunnskap om hvordan dere som pilotkunder opplever bruken av disse papirposene til matavfallet og som vil gi oss innsikt i hva som skal bli den permanente løsningen for innsamling av matavfall i BIR. (De fleste bruker papirposer i pilotprosjektene, men en liten gruppe i sentrum har fått bioposer for å teste i nedgravd container).

Tips for sortering av matavfall i papirpose:

Kompostering 

Jeg komposterer selv matavfallet mitt og ønsker derfor ikke egen beholder til matavfallet 

Ta kontakt med vårt kundesenter, gjerne ved hjelp av kontaktskjemaet på bir.no. Kundesenteret vil registrere dette og sørge for at det ikke settes ut beholder til eiendommen din. Dersom du allerede har fått beholder ber vi deg sette den ut på et tilgjengelig sted så henter vi innen 14 dager. 

Jeg komposterer matavfallet mitt, må jeg da betale for denne nye tjenesten? 

I prøveprosjektet gjør vi ikke endringer i prismodellen, så det blir da fremdeles kun restavfallet dere betaler for. Altså registrerer vi hver gang vi tømmer restavfallsspannet og sender faktura ut fra antall tømminger av det.  

Jeg komposterer matavfallet mitt, får jeg kompensasjon for dette? 

I prøveprosjektet gjør vi ikke endringer i prismodellen, så det blir da fremdeles kun restavfallet dere betaler for. Altså registrerer vi hver gang vi tømmer restavfallsspannet og sender faktura ut fra antall tømminger av det.  

 

Lukt og ulemper 

Hva gjør jeg for å unngå at det lukter av matavfallet? 

Bruk kurven med luftehull som du får av BIR, eller tilsvarende. Ikke legg matavfall i en lukket beholder på kjøkkenet. En lukket beholder gjør at matavfallet begynner å råtne raskt og avgir lukt. Luftehullene bidrar til at matavfallet blir mindre fuktig og dermed råtner saktere.  

Hva gjør jeg for å unngå at matavfallsspannet utenfor blir grisete? 

Dersom matavfallet er veldig fuktig, er det mest sannsynlig at det kan bli gris. Unngå å helle væsker i matavfallet. Benytt den ventilerte kjøkkenbøtten som du får av BIR, eller tilsvarende, slik at matavfallet ikke ligger i lukket beholder i kjøkkenbenken. Pakk posen godt sammen før du legger den i matavfallsspannet ute.  

Matavfallsspann 

Jeg ønsker ikke å ha eget spann til matavfall 

Ta kontakt med vårt kundesenter, gjerne ved hjelp av kontaktskjemaet nederst på siden. Kundesenteret vil registrere dette og sørge for at det ikke settes ut beholder til eiendommen din. Dersom du allerede har fått beholder ber vi deg sette den ut på et tilgjengelig sted så henter vi innen 14 dager. 

Jeg har ikke plass til eget spann til matavfall 

Kunder som ikke ønsker spann til matavfall, kan melde fra om dette i skjema nederst på denne siden. Bruk gjerne kontaktskjemaet for å stille oss spørsmål eller gi tilbakemelding.   

Jeg har utleiedel i huset mitt, men ønsker ikke to spann til matavfall 

Kunder som ikke ønsker spann til matavfall, kan melde fra om dette i skjema nederst på siden. 

Når får jeg eget spann til matavfallet? 

Husholdningskunder som skal få eget spann til matavfall vil motta en SMS med informasjon om når spann med kurv og en pakke med 50 poser blir satt ut til eiendommen sin. 

Når kan jeg begynne å bruke spannet til matavfallet? 

Vi ber om at du ikke begynner å bruke det nye spannet til matavfall før du har mottatt sms om dato for første tømming.  

Behandling 

Hva skjer videre med matavfallet? 

Det er bestemt at BIRs mål er å bidra til å utvikle behandlingsmetoder som omdanner matavfallet til høyverdig protein, slik at det kan bli foretrukket som fôr i havbruksnæringen her på Vestlandet. Det er også vedtatt at BIR skal bygge eget forbehandlingsanlegg for matavfall, men det vil ta flere år før et slikt behandlingsanlegg kan stå klart. I prøveprosjektet vil matavfallet derfor ivaretas gjennom eksisterende avtale hvor det leveres til et biogassanlegg. Behandling av matavfall fra husholdninger i BIR vil etter hvert bli konkurranseutsatt. 

Kontakt oss