Sortering og levering av matavfall vil snart bli et tilbud til alle husholdningskundene i BIR. Dette gjøres for å utnytte matavfallet på en bedre måte for miljøet. For at tjenesten skal bli god og for å sikre best mulig håndtering av matavfallet, tester vi nå henting i ulike boligområder både i Bergen Vest, Samnanger og i deler av bossnett-området. 

 

Sortering 

Hvorfor må vi bruke papirposer og ventilert kurv?
Undersøkelser har vist at mikroplast spres i gjødsel til landbruket, både fra vanlig plast og bioplast. Vi ønsker ikke at matavfall fra BIR skal bidra til dette og vil derfor bruke papirposer til matavfallet. Papirposene er spesiallaget til matavfall og tåler en god del fukt. Unngå likevel fuktig matavfall som sauser og supper. Det må kastes i restavfallet.  Det er også viktig å ha en kjøkkenbøtte med god lufting som gjør at matavfallet tørker litt inn og faren for lukt og andre ulemper blir redusert. Dette blir utdelt av BIR når dere får tilbud om utsortering av mat.

Hvor får jeg fatt i flere papirposer?
I Bergen Vest kan poser hentes på Coop Extra i Mathopen og på KIWI i Hetlevikåsen. Dersom du bor i et område med bossnett, kan du skaffe deg poser ved den mobile gjenvinningsstasjonen eller på Kiwi i Strandgaten. I Samnanger er posene tilgjengelig i Kiwi-butikken på Bjørkheim. Gjenvinningsstasjonen på Espehaugen og på Askøy har også poser.

Hva skal sorteres som matavfall? 

 • Skrell og skrotter fra frukt og grønnsaker
 • Brød og bakervarer som ikke kan spises
 • Annet matavfall uten emballasje
 • Fiskebein og -skinn
 • Mindre bein
 • Kaffefilter og -grut (bør tørke)

Hva skal ikke sorteres som matavfall? 

 • Plast- og bioposer
 • Mat i emballasje
 • Flytende rester som supper og sauser (må i restavfallet - ikke avløp)
 • Store kjøttbein og slakteavfall
 • Hageavfall, jord og blomster
 • Bleier
 • Kattesand og dyreekskrementer
 • Engangskrus og -bestikk

Hvorfor bør jeg sortere ut matavfallet mitt? 
Det beste for miljøet er å redusere matavfallet eller matsvinnet. Likevel vil vi alle produsere noe matavfall som for eksempel bananskall og kaffegrut. Det er mange verdifulle ressurser i matavfall, både næringsstoffer og energi, ikke bare brennverdi. BIR ønsker å ta vare på disse ressursene på beste måte.

Hva gjør BIR med matavfallet?
Energigjenvinning av matavfall, sammen med restavfall, har vært hensiktsmessig i BIR da det lokalt ikke har vært gode vilkår for biogassproduksjon. Utviklingen går fremover og gjør at vi nå jobber i et regionalt samarbeid om et biogassanlegg på Voss som vil produsere både biogass og biogjødsel. Det er også i gang prosjekter for å finne nye måter å utnytte matavfallet på. Et av BIRs langsiktige mål med matavfall er at næringsstoffene i matavfallet skal kunne benyttes til produksjon av mikroalger og/eller innsekter som igjen kan bli for til fisk i oppdrettsnæringen på Vestlandet.

Hva med oss som komposterer?
Alle som komposterer må mer enn gjerne fortsette med dette om de ønsker det, også etter det blir et tilbud om å levere matavfall. Med dagens gebyrmodell blir det derfor i praksis ingen økonomisk forskjell om de som komposterer hjemme velger å fortsette med dette eller begynner å levere matavfallet til BIR. Den beste måten å påvirke renovasjonsgebyret på vil fremdeles være å redusere mengden restavfall. Velger du å fortsatt kompostere hjemme, lager du mindre restavfall og får verdifull jord til hagen din.

Jeg ønsker ikke å sortere matavfallet mitt, må jeg det? 
Det er valgfritt å sortere matavfall, men dersom du leverer matavfall for seg selv, kan næringsstoffene i matavfallet utnyttes i stedet for at vi kun henter ut brennverdien ved energigjenvinning. Det aller beste for miljøet er imidlertid å redusere matsvinnet.  

 

Levering 

Hvor og når skal jeg levere matavfallet mitt? 
Dersom du har eget spann til matavfall, setter du spannet frem på vanlig oppsamlingsplass på aktuell tømmedag. Du du finne dine tømmedager på BIRs tømmeapp. Den kan lastes ned på Appstore eller Google play. Du kan også finne dine tømmedager på bir.no. Husk å sette spannet frem før kl. 06.00 og trekke det tilbake etter tømming.  

Er du bossnettkunde? De som er/blir tilknyttet prøveprosjektet får tilgang til nedkast for matavfall som åpnes med bossnett-nøkkelbrikken fra BIR som brukes på øvrige nedkast. Skjermen på nedkastene i bossnettet må aktiveres før man åpner med brikken.
Det finnes for tiden tre nedkastpunkt med matavfallsløsning.  Østre Murallmenningen 1, Vinjes gate og Holbergsallmenningen 11. Klikk her for å se kart. 

Aktuelle huseiere får tilsendt brev fra BIR og beboere i prøveprosjektet får SMS med informasjon.

Hva koster det å levere matavfall? 
Det gjøres per i dag ingen endringer i prismodellen, så det blir da fremdeles kun restavfallet dere betaler for.

 

 

Lukt og ulemper 

Hva gjør jeg for å unngå at det lukter av matavfallet? 
Unngå også å kaste altfor fuktig matavfall som sauser og supper i posen. Slikt må for øvrig ikke helles i vasken eller do, men i restavfallet (gjerne i brukt emballasje med tett lokk før du kaster det i bosset). Samtidig vil bruk av kjøkkenbøtter med god lufting medføre at matavfallet tørker noe inn og som igjen reduserer faren for lukt og andre ulemper. Bruk kurven med luftehull som du får av BIR, eller tilsvarende. Ikke legg matavfall i en lukket beholder på kjøkkenet. En lukket beholder gjør at matavfallet begynner å råtne raskt og avgir lukt. 

Tips! Legg gjerne eggekartong i bunnen av posen for å trekke til mest mulig fukt.

Hva gjør jeg for å unngå at matavfallsspannet utenfor blir grisete?

Dersom matavfallet er veldig fuktig, er det mest sannsynlig at det kan bli gris. Slik forebygger du søl, lukt og larver:

 - Unngå å helle væsker i matavfallet. La sauser og supper gå i restavfallet.
 - Ikke fyll posen helt opp, slik at du enkelt kan pakke den godt sammen før du legger den i matavfallsspannet ute.
 - Legg litt sagspon eller avispapir i bunnen av spannet, slik at det trekker til seg fuktighet.
 - Har du rekeskall eller skalldyr-rester, oppbevar det i fryseren og kast i matavfallet før tømmedag.
 - Unngå at spannet står i solen. Finn en plass i skyggen om mulig.

Har du fulgt rådene over, men likevel fått larver i spannet? Åpne opp lokket på gløtt, for å få ut fuktigheten av dunken. Ha i litt sagspon eller lignende som kan tiltrekke seg fukt i spannet og flytt den til et sted den kan stå i skyggen.

Larver er heldigvis helt ufarlige, men selvsagt ekle. Husk å rengjør spannet etter tømming dersom du har hatt larver på besøk.

Kontakt oss