Renovatørene våre har fri på offentlige fridager og alle våre gjenvinningsstasjoner holder stengt. Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene i mai, får du ny tømmedag. Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir nye tømmedager for restavfallstømming som utgår.

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Pinseaften, lørdag 4. juni, er det vanlige åpningstider på BIRs gjenvinningsstasjoner, men på de offentlige fridagene holder alle BIRs gjenvinningsstasjoner stengt. Dette gjelder også den mobile stasjonen i Bergen sentrum. Den søndagsåpne stasjonen i Samnanger er heller ikke åpen 5. juni (1. pinsedag).

Restavfallstømminger  

Ved offentlige fridager utgår ordinær restavfallstømming og det blir ikke ny tømmedag for disse.

Papir- og plasthenting 

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne våren, ser du hvilken dag vi henter papir og plast i tabellen:

Tømmedag for papir/plast 
som faller på:

Ny dag
Bergen kommune:

Ny dag
øvrige BIR-kommuner:

  17. mai 

Onsdag 11. mai

Tirsdag 10. mai

 Kr. himmelf. (26. mai)

Onsdag 1. juni

Tirsdag 31. mai

2. pinsedag (6. juni)

Onsdag 8. juni

Torsdag 9. juni

 

OBS! Vi kan tømme på et annet tidspunkt enn du er vant til

Vennligst sett ut spannet kvelden før. Vi tømmer spann mellom kl. 06.00 til 22.00 og vi kan komme til et annet tidspunkt enn vi pleier. Denne anbefalingen gjelder for øvrig hele året, men på grunn av ekstraordinære ruter gjelder det enda oftere ved høytider.

 

Egne ruter for boliglag med fellesløsning

Borettslag og sameier med felles beholdere (store bosspann på 400 og/eller 660-liter) får egne tømmedager. Oversikt ser du her.

For næringskunder

Næringskunder av BIR Bedrift får også endringer. Informasjon om dette finner du på BIR Bedrift sine sider.