Restavfall

Helligdag Ny tømmedag alle
BIR-kommuner
1. mai Tir 2. mai
17. mai Man 15. mai
Kristi Himmelfartsdag Tir 16. mai
2. pinsedag Tir 30. mai

 

Papir og plastemballasje 

Dersom din tømmedag for plast eller papir faller på en av de offentlige fridagene denne våren, ser du hvilken dag vi henter papir og plast i tabellen:

Om tømmedag  faller på:

Papir/plast 
Bergen kommune

Papir/plast
andre kommuner

  1. mai 

Tor 27. april

Ons 26. april

17. mai

Tir 9. mai

Man 8. mai

 Kr. himmelf. 

Tor 11. mai

Ons 10. mai

2. pinsedag 

Tor 25. mai

Ons 24. mai

Dersom renovatørene har behov for å få tilgang til beholdere, så må boliglaget sørge for at beholderne er tilgjengelig for tømming på disse datoene.

NB, dette gjelder kun for store beholdere fra 400- og 660 liter. Det kjøres egne ruter for containere, bossug og nedgravde løsninger.