I løpet av året vil flertallet av BIRs husholdningskunder som har eget restavfallsspann få tilbud om eget matavfallsspann til boligen. Parallelt med at hjemmehenting av matavfall på egen adresse innføres, så tester vi nå også ut matavfallscontainere på returpunkt. Kunder som ønsker å komme i gang med matavfallssortering, kan nå levere matavfallet sitt til utvalgte returpunkt i Bergen kommune.

Her finner du matavfallscontainerne

Vi har et kart som viser alle leveringssteder for kildesortert avfall. Haker du av for "matavfall" vil du kunne se hvor din nærmeste matavfallscontainer er. 

Slik kommer du i gang

Returpunktene for matavfall er tilgjengelig for alle i Bergen, men for å levere matavfall trenger du papirposer og kurv med luftehull.  

Kurv og papirposer kan hentes på følgende steder:

Få utstyr levert: Om du ikke har mulighet til å hente utstyr selv, kan du kostnadsfritt få utstyr levert via nettbestilling. (NB! Beregnet leveringstid er minimum to uker.)


Slik sorterer du riktig

Det er viktig å bruke BIRs papirposer og den ventilerte kurven. Luftehullene gjør at matavfallet blir mindre fuktig og dermed råtner saktere. Vi benytter papirposer for å unngå mikroplast i matavfallet, noe både bioposer og vanlige plastposer kan medføre. Les mer om matavfall og hvordan det skal sorteres her.

På alle returpunkt er det et eget spann for plastposer. Dette gjør at du fint kan frakte matavfallsposen i en plastpose, til fots eller i bil, så lenge du passer på å ta av plasten før du kaster kun papirposen inn i containeren. 

Matavfall er en verdifull ressurs

Det beste for miljøet er å redusere matavfallet eller matsvinnet. Likevel vil vi alle produsere noe matavfall. Ny teknologi gjør at vi på en god måte kan nyttiggjøre oss matavfallet vi samler inn. Lenge har matavfallet gått sammen med restavfallet til forbrenning. Ved forbrenning tas energien ut, men næringsstoffene går til spille. Når vi nå vil gjenvinne matavfallet i et biogassanlegg, tar vi vare på begge deler: både energi og næringsstoffer utnyttes. I matavfall er det mange verdifulle råstoffer, blant annet fosfor som vi er avhengige av for å produsere ny mat og som er et råstoff det kan bli knapphet av.
Det skjer en betydelig satsing innenfor matavfall fremover og vi håper at så mange som mulig ønsker å levere matavfallet til oss.