Som et alternativ til hjemmehenting av matavfall på egen adresse, finner du matavfallscontainere på utvalgte returpunkt i Bergen kommune.

Vi har et kart som viser alle leveringssteder for kildesortert avfall. Haker du av for "matavfall" vil du kunne se hvor din nærmeste matavfallscontainer er. 

Slik kommer du i gang

Returpunktene for matavfall er tilgjengelig for alle, men for å levere matavfall trenger du papirposer og kurv med luftehull.  

Kurv og papirposer kan hentes på følgende steder:

 


Slik sorterer du riktig

Det er viktig å bruke BIRs papirposer og den ventilerte kurven. Luftehullene gjør at matavfallet blir mindre fuktig og dermed råtner saktere. Vi benytter papirposer for å unngå mikroplast i matavfallet, noe både bioposer og vanlige plastposer kan medføre. Les mer om hvordan du sorterer matavfallet her.

På alle returpunkt er det et eget spann for plastposer. Dette gjør at du fint kan frakte matavfallsposen i en plastpose, til fots eller i bil, så lenge du passer på å ta av plasten før du kaster kun papirposen inn i containeren. 

Matavfall er en verdifull ressurs

Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt!