Under Den store sirkulærkonferansen 2021 ble BIR kåret til Årets Sirkulære Bedrift 2021. Juryen for Årets Sirkulære Bedrift legger vekt på at BIR har tatt ansvar for det grønne skiftet langt utover det som er forventet av et interkommunalt selskap og at BIR er sentral i en bred omstilling fra lineær til sirkulær økonomi i bergensområdet.

– BIR tenker større enn bare seg selv og er unike i måten de løfter frem andre selskaper og har støttet gründerbedrifter i omstillingen mot det grønne skiftet.  De har bidratt med utviklingsstøtte til flere bedrifter, hvor en av de i dag er børsnotert selskap. De har invitert inn gründerselskaper til møte med konsernledelsen for å lære. De har vært med på å etablere Sirkulærskolen for å dele kunnskap om sirkulærøkonomi, og de har arrangert Gjenbruksuken for lokale aktører fra ulike næringer for å motivere andre virksomheter til å omstille seg til sirkulærøkonomi og bevaring av råmaterialer i kretsløpet, begrunnet leder av juryen Ola Elvestuen under utdelingen.


Et selskap man kan la seg inspirere av

Juryen uttalte videre at BIR utmerker seg som selskap generelt. De mener BIR er mer transparent enn andre selskaper de kan sammenligne seg med, og slik sett er et eksempel til etterfølgelse. De store norske bedriftene – og utviklingsinstitusjoner – har også mye å lære av hvordan BIR kobler aktører, satser på nyutvikling og involverer for verdier til fellesskapet.
– Juryen mener BIR er en verdig vinner og håper andre selskap kan la seg inspirere av BIR hvordan bidrar kobler kjernevirksomheten i sitt samfunnsoppdrag med utvikling av ny teknologi og kunnskapsdeling for å bidra til en bedre verden og sikre målet om maks 1,5 grader oppvarming frem mot 2050, sa Elevestuen.

Inspirerende anerkjennelse

-  Det er en fantastisk anerkjennelse av det arbeidet BIR har gjort gjennom mange år knyttet til utvikling. BIR har vært veldig utviklingsorientert og tenkt innovasjon både innenfor og utover egen verdikjede, sier konsernsjef Borghild Lekve. - Denne anerkjennelsen går til alle medarbeidere i BIR for den flotte innsatsen de har gjort i denne sammenheng. Jeg vil gjerne spesielt trekke frem min forgjenger, Steinar Nævdal, som har skapt rom og muligheter for at medarbeidere har kunnet jobbe målrettet med utvikling og at BIR har engasjert seg aktivt i oppstartselskaper. Samtlige av disse selskapene har lykkes, og det i seg selv er unikt.


Årets sirkulære bedrift

Cnytt, Norsk Senter for sirkulærøkonomi og Circular Norway deler ut prisen til Årets Sirkulære Bedrift. Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats for omstilling til sirkulære økonomi i norsk næringsliv og norske kommuner. Juryen skal løfte frem en virksomhet som utmerker seg innenfor sirkulære forretningsmodeller og slik bidrar til å bevare råmaterialer lengre i kretsløpet, bidra til kutt i CO2-utslipp og redusere avfall.

I årets jury satt Skifts Bjørn Kjærand Haugland, Cnytt.nos Torbjørn Leidal, NCCEs Natalia Mathisen, Circular Norways Leif Nordhus og Danat Tekie i Young Sustainable Impact, i tillegg til leder Ola Elvestuen.