Hvem kan søke om fritak?

For privatboliger gjelder følgende: Det kan søkes om fritak for en eller flere boenheter i boliger som har leilighet for utleie, men vil gå over til å benytte hele huset til eget bruk.

Dersom boligen ikke skal være i bruk i en sammenhengende periode på minimum seks måneder som følge av for eksempel rehabilitering, beboer flyttet på sykehjem, lengre utenlandsopphold eller lignende, kan det søkes om fritak.

Som hovedregel gjelder reduksjon av, eller fritak fra, renovasjonsgebyret med en maksimal tidsavgrensing på 18 måneder. Søker må, før fritaksperioden går ut, gi skriftlig melding til BIR dersom situasjonen er uendret. Blir ikke slik melding gitt, blir gebyret justert tilbake.

 

For fritidseiendommer gjelder følgende: Dersom hytten er i en slik bygningsmessig stand at den er ubeboelig og ikke kan benyttes til sitt formål, kan det søkes om fritak. Dersom hytten er under omfattende rehabilitering slik at hytten er ubeboelig under rehabiliteringsperioden, kan det gis fritak dersom rehabiliteringen har en varighet på 6 måneder sammenhengende eller mer.

Fritak skal være knyttet til fritidseiendommen eller campingvognen og har en tidsavgrensning på 12 måneder. Det kan ikke gis fritak på bakgrunn av lite bruk. 

 

For flere retningslinjer for fritak, se link på høyre side.

 

 

 

Søk om fritakFra dato - Til dato

NB! Du kan ikke søke om fritak for mindre enn seks måneder