På forbrenningsanlegget i Rådalen kan fjerdeklassinger få se med egne øyne hvordan boss kan bli til strøm og fjernvarme. Hver vår arrangerer BIR besøksuker for fjerdeklassinger i de eierkommuner der BIR har ansvar for renovasjonen. En omvisning varer ca 60- 70 minutter. Klassen blir hentet og kjørt tilbake av busser BIR bestiller. Dette er et kostnadsfritt tilbud forbeholdt fjerdetrinn.

De trafikale forholdene gjør at det er uegnet for grupper å bevege seg til fots inne på industriområdet i Rådalen. Mye tungtransport og anleggsmaskiner utgjør en risiko for myke trafikanter. BIR har kun mulighet til å tilby transport i tilknytning til vårt skoleopplegg for 4. trinn. Alle andre som ønsker å besøke forbrenningsanlegget må organisere egen transport helt frem til anlegget. De som har mulighet til dette, kan sende en forespørsel om besøk til kommunikasjon@bir.no.

 

Frist for påmelding for skoleåret 23/24 er gått ut og alle plassene er opptatt.