På forbrenningsanlegget i Rådalen kan fjerdeklassinger få se med egne øyne hvordan boss kan bli til strøm og fjernvarme. Etter en periode med ombygging og pandemi kan vi endelig åpne anlegget vårt for besøk igjen. I slutten av mars 2023 arrangerer BIR besøksuker for fjerdeklassinger i de eierkommuner der BIR har ansvar for renovasjonen. En omvisning varer ca 60- 70 minutter. Både omvisning og transport er gratis.

Besøksukene for 2023 vil være i uke 10 og 11.

 

SKJEMA FOR BESTILLING BLIR TILGJENGELIG I UKE 7, 2023.