• Gamle/ubrukte medisiner - leveres til apotek.
  • Radioaktivt avfall - Røyk/brannvarslere leveres til gjenvinningsstasjon. Kontakt Statens strålevern for levering av annet radioaktivt materiale.
  • Selvantennende materiell, som kluter med linolje må fuktes med vann før levering.
  • Sprengstoff/ammunisjon - kontakt politiet eller forsvaret
  • Sprøyter og smittefarlig avfall - pakk det godt, gjerne i en plastflaske, og legg det i restavfallet.