Det jobbes med å få på plass et elektronisk skjema for sjekklisten, men foreløpig må utfyllbar PDF-skjema benyttes. Her er sjekkliste (PDF) som du fyller ut, lagrer og sender inn til oppstart@bir.no sammen med bildedokumentasjon som vedlegg i e-posten.

Hvilken bildedokumentasjon som kreves er listet opp nederst i skjema. Du haker av på de ulike punktene for å bekrefte at du sammen med utfylt skjema, sender foto som dokumenterer det  innholdet som de opplistede punktene beskriver.