Sjekkliste er et dokument som må fylles ut og sendes inn før en funksjonstest av avfallsanlegget kan avtales og gjennomføres av BIR. Det må fylles ut for å sikre at anlegget er klart til testing, hvilket medfører at man unngår unødvendige bomturer. Det skal vedlegges bildedokumentasjon der dette er spesifisert i sjekklisten.

 

Eksempel på ferdig utfylt sjekkliste kan lastes ned her: