I denne sjekklisten kreves det bildedokumentasjon på en del punkter. Disse lastes opp i siste del av sjekklisten. Disse kan lastes opp direkte fra telefon.

Saksnummer finner du i dokumentet "Uttalelse til RTP", og er på formatet XX/00XXX.

Punkter som skal sjekkes opp mot renovasjonsteknisk plan (RTP). Kryss av for OK:

Punkter som skal dokumenteres med bilde