Boenhetsoversikten gir BIR nødvendig informasjon for å kunne registrere boenhetene som skal benytte det nye renovasjonsanlegget. Det er tiltakshaver for anlegget som skal fylle ut og sende inn boenhetsoversikten. Denne skal lastes opp i oppstartsskjemaet. Dette gir BIR mulighet til å starte produksjon av informasjonspakker og nøkkelbrikker. Anlegg med to eller flere nedkast for restavfall skal fordeles på likt antall boenheter. Fordelingen må fremkomme i boenhetsoversikten. 

 

Eksempel på ferdig utfylt boenhetsoversikt kan lastes ned her: