Hva innebærer eierskap:

Tradisjonelt har nedgravde avfallsanlegg blitt overført fra utbygger til beboerstyret. Vi erfarer at mange beboere synes det vanskelig å følge opp driften av avfallsanleggene sine. Derfor tilbyr BIR, som profesjonell part, å overta eierskap til deler av avfallsløsningen. Dette innebærer at utbygger kan overføre eierskapet direkte til BIR uten å måtte signere serviceavtale med en leverandør. BIR overtar drifts-, vedlikeholds- og serviceansvar for avfallsløsningen når anlegget settes i drift, og utskiftning av avfallsløsning ved behov. Beboerne vil dermed forholde seg til BIR med alt som er relatert til avfallsløsningen fra dag én. For mer informasjon, se lenker under «Relevant informasjon» i sidebaren.

 

Dersom eierskap ikke overføres til BIR:

Det anbefales at eierskap til nedgravde løsninger overføres BIR ved oppstart. Dersom utbygger ikke overfører anlegget til BIR, forbeholder BIR seg retten til å avslå søknad om overtakelse ved en senere anledning. Borettslag og sameier blir selv ansvarlig for å reinvestere i nytt anlegg ved behov. Dersom utbygger ikke ønsker å overlate eierskap til BIR, må det signeres serviceavtale med en leverandør.

 

BIR tilbyr å overta eierskap til nedgravde bunntømte containere fra følgende leverandører: 

  • Strømbergs AS
  • Enviropac AS