Som en del av igangsettingsprosessen må moderne avfallsløsninger måles inn iht. instruks gitt av BIR og sendes til epostadresse: 7f40a253.bir.no@emea.teams.ms.

Se dokumentet "Instruks innmåling for BIR-Infrastruktur" under "Relevant informasjon" for mer informasjon. Ved spørsmål relatert til innmåling, kontakt BIR Infrastruktur v/Ørjan Mjøs. Epost: orjan.mjos@bir.no, tlf: 994 44 535

 

Prosess: 

1) Det skal bekreftes i "Oppstartsmelding" at innmåling vil bli utført 

2) Innmåling blir utført og sendt til epost: 7f40a253.bir.no@emea.teams.ms

3) Det skal bekreftes i "Sjekkliste" at innmåling har blitt utført og sendt inn

4) Anlegget kontrolleres og godkjennes