Det er tiltakshaver for nytt renovasjonsanlegg som er ansvarlig for å sende oppstartsmelding til BIR. Oppstartsmeldingen varsler BIR om et renovasjonsanlegg som snart skal i drift.

Informasjon om anlegget

Saksnummer finner du i dokumentet "Uttalelse til RTP", og er på formatet XX/00XXX.
Dato første beboer flytter inn


Husk at på test-tidspunkt skal alle punktene på sjekkliste være oppfylt. BIR begynner å planlegge funksjonstest når dere har sendt inn sjekklisten.

Kontaktinformasjon

BIR kan fakturere utbygger for kostnader knyttet til ekstraarbeid. Dette kan for eksempel være ved behov for midlertidig containere eller at BIR blir hindret i å gjennomføre funksjonstest grunnet manglende sikring av permanent tilkomst, oppstilling, mekaniske eller elektroniske funksjoner.

Om installasjonen

For eksempel både nedgravd container og nedgravd komprimerende container.


Dette må utføres før anlegget kan bli godkjent, og bekreftes utført i sjekklisten. Se mer under "Relevant informasjon". Ved spørsmål angående innmåling, kontakt BIR Infrastruktur v/Ørjan Mjøs: orjan.mjos@bir.no

BIR tilbyr å overta avfallsløsning direkte fra utbygger. Dette innebærer at BIR overtar ansvar for service og vedlikehold. Utbygger behøver ikke å inngå serviceavtale med andre leverandører dersom de overlater eierskap til BIR. Eierskap kan per i dag kun overdras for avfallsløsning levert av Enviropac AS og Strømbergs AS. For mer informasjon, se "Eierskap til nedgravde containere"


TilkomstveiVedlegg

Mal finnes flere steder på vår nettside, og kan også lastes ned via denne lenken: https://bir.no/media/11425/boenhetsoversikt.xlsx
F.eks. informasjon om flere byggetrinn