Oppstartsmelding er dokumentet som varsler BIR om et forestående renovasjonsanlegg som snart skal i drift. Det er tiltakshaver for nytt renovasjonssanlegg som er ansvarlig for å sende dette til BIR.