Oppstartsmelding er dokumentet som varsler BIR om et forestående anlegg snart skal i drift. Det er tiltakshaver for nytt renovasjonssanlegg som er ansvarlig for å sende dette til BIR. Oppstartsmelding kombinert med beboerliste, gir BIR nødvendig informasjon for å kunne registrere det nye anlegget i våre systemer, samt registrere kunder. Når oppstartsmelding og beboerliste er mottatt kan BIR starte produksjon av nøkkelbrikker til beboerne.

Ved mottak av oppstartsmelding vil mulig tidspunkt for befaring avtales, men det gjøres oppmerksom på at befaring ikke gjennomføres uten at BIR har mottatt ferdig utfylt sjekkliste med tilhørende bildedokumentasjon. Hvis det foreligger forhold som gjør at funksjonstesten ikke kan utføres, skal BIR kontaktes snarest. 

 

Eksempel på ferdig utfylt oppstartsmelding kan lastes ned her: