Bosspannet må stå fremme innen kl 06.00 om morgenen, sett det gjerne ut kvelden før. Selv om vi ofte kommer til samme tid, kan tidspunktet variere mellom kl 06.00 og 22.00

Vi gjør oppmerksom på at flere steder blir ulike avfallstyper hentet av forskjellige biler til ulike tider.

 

 

Spann ikke tømt

Husk at avfall utenfor spann, løst eller i sekker som ikke er fra BIR, ikke blir tatt med.