Hva er bossnettet?

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Dette systemet erstatter bosspann. Avfallet suges fra nedkastene du er tildelt, til en terminal i Jekteviken og inn i store containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.


 

Se innslaget fra TV vest om hvordan bossnettet fungerer:

 

Fordeler med bossnettet

  • Kildesortering: Restavfall, papir, drikkekartong og plastemballasje kan nå kastes på samme sted.
  • Brannsikkerhet: Bossnettet er et lukket, brannsikkert rørsystem.
  • Rent og ryddig: Når bosspannene fjernes frigjør vi plass på gater og fortau. Vi slipper også gapende spann og sjenerende lukt og antall skadedyr går ned.
  • Mindre tungtrafikk i sentrum: Dette gir mindre støy og skadelige klimautslipp reduseres.

 

Slik bruker du bossnettet

BIR sender ut nøkkelbrikke til alle huseiere i den delen av bossnettet som åpner nå. Huseiere må dele ut brikkene til eventuelle leietakere. Beboerne må bruke nøkkelbrikken hver gang de skal kaste boss. Alle boenheter i bossnettområdet blir tildelt ett bestemt nedkastpunkt og to i reserve.

Restavfall legges i en pose som knytes med dobbelknute før den kastes i nedkast merket med grønt

Papir og drikkekartong kastes løst i blått nedkast. Pappemballasje som pizzaesker rives opp før det kastes i nedkastet.

Plastemballasje legges i egne oransje poser som fås gratis på dagligvarebutikker i bossnett-områder. Knyt dobbelknute og kast posen i blått nedkast.

Innsamling av matavfall testes for tiden ut i ulike boligområder i Bergen, deriblant i bossnettområdet. Beboere i boenheter som blir tilknyttet prøveprosjektet vil kunne benytte alle matavfallsnedkast med sin BIR-nøkkelbrikke, den samme som de bruker på øvrige nedkast i bossnettet.  Les mer om dette her.

 

Informasjonsbrosjyre

Klikk her for en PDF med mer informasjon om hvordan bossnettet fungerer og hvordan du sorterer.

 

Chat med oss!