Bedriften din kan få avtale om å benytte seg av ferdigbygde bossnett-nedkast i sentrum. Dere vil da få en ID-brikke som åpner luken på tildelte nedkast og registrerer avfallet. Avfallet suges til bossnett-terminalen etter behov.

Du kan også velge å bygge egne nedkastløsninger, innendørs eller utendørs, på privat grunn. Disse vil kobles på bossnettet. Ved oppsamling av avfall på privat grunn kan avfallet samles i store tanker under bakken som er tilknyttet bossnettet. Dette kan gi større kapasitet.

Bosset fraktes med luft under bakken i opptil 70 km/t til bossnetterminalen. I terminalen fordeles avfallet i containere etter avfallstype. Avfallet hentes for videre sortering eller fraktes til behandling.

Fordeler:

  • Bedre arealutnyttelse
  • Lavere klimautslipp
  • Redusert brannfare
  • Tilgjengelig hele døgnet
  • Bedre kildesortering
  • Mindre forsøpling
  • Færre skadedyr
  • Mindre lukt
  • Automatisk tømming 

Hva kan kastes i bossnettet?

Du kan kaste egne sekker med restavfall i grønt nedkast og papir/drikkekartong i blått nedkast. Det finnes også egne nedkast for stor papp.
Øvrige avfallstyper er det andre leverings- og henteløsninger på. Sammen med din avfallsaktør kan du få skreddersydd en avtale for deg som inkluderer både bruk av bossnettet og levering av andre avfallstyper.

Kontakt din avfallsaktør i dag for å bestille tilgang til bossnettet!