Hvor kan jeg levere dette?

Husholdningskunder kan levere inntil 1000 kg farlig avfall gratis per år. I tillegg til dette kan du levere inntil 500 kg PCB-vinduer gratis per år. Leveres til miljøparker- også miljøbussen som kjører i sentrum.

Bruk adressesøket for å finne miljøparken som er nær deg.

 

Farlig avfall er avfall som kan forårsake skader på dyr, mennesker eller miljø

Se etter faremerking! Emballasjen til farlig avfall er ofte merket med faresymboler.


Hva skjer med det farlig avfallet?

Når du leverer farlig avfall som maling, lim og lakk til et av BIRs mottak, så sender vi det videre til trygg behandling hos godkjent anlegg. Noe farlig avfall som maling og lakk brukes som alternativt brensel i sementproduksjon. Der blir miljøgiftene uskadeliggjort under forbrenning med høy temperatur. Avfall som ikke kan gjenvinnes deponeres i godkjente deponier.

Viktig: Farlig avfall må leveres i emballasje som er forsvarlig å håndtere av en kundeveileder. Helst i originalemballasjen.

 

Hva kan du ikke levere som farlig avfall?

Klikk her for oversikt over hva du ikke kan levere som farlig avfall