De fleste vinduer inneholder farlige stoffer. Kun dersom det står Thermophane i listen er vinduet ufarlig og kan håndteres som restavfall. 

Mesteparten av isolerglass produsert ca. 1965-75 inneholder miljøgiften PCB i forseglingen. Vinduer som er prrodusert 1975– 1990 av norske produsenter (1980-1990 av utenlandske produsenter) kan inneholde  klorparafiner. Produksjonsdato står på avstandslisten mellom glassene på vinduet. Da skal disse tas hele ut av bygget og leveres som farlig avfall. 

Står det ingen årstall eller bokstaver skrevet i listen skal vinduene også leveres som farlig avfall.