Asbest regnes ikke som en miljøgift, men asbestfibre kan gi lungekreft ved innånding. Så lenge asbesten er bundet i ulike bygningskomponenter vil fibrene normalt ikke løsne og dermed ikke være farlige. Men i forbindelse med rivning og rehabilitering vil asbestfibrene løsne og dermed er det helseskadelig.

Pakk inn forsvarlig

Derfor må asbest og eternitt ved levering være i tett emballasje. Asbest legges på pall i maks 50 cm høyde. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast av typen tykk byggplast eller lignende solid folieplast som er gjennomsiktig, vanlige bossekker er ikke tilstrekkelig.

Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport. Asbest/eternitt må leveres slik at det kan håndteres forsvarlig. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.