Enkelte gulvbelegg inneholder miljøgiften ftalater og er definert som farlig avfall. For å være på sikresiden bør alle gulvbelegg leveres som farlig avfall.