Hvilke løsninger har BIR for innsamling av matavfall?

Hjemmehenting: De fleste med eget 140 liters restavfalls-spann, har fått tilbud om eget spann til matavfall via påmeldingslenke på SMS. Har du eget spann til restavfall, men mangler et for matavfall? Sjekk at ditt postnummer ligger på en innsamlingsrute, og bestill et matavfallsspann til din eiendom. Sammen med matavfallsspann deles det ut en egen kildesorteringskurv, samt egne papirposer til å ha i denne kurven. Matavfallet blir hentet hver 14. dag og ordningen er inkludert i renovasjonsgebyret.

Fellesløsninger: Kildesortering av matavfall i fellesløsninger må tilpasses hva som passer best i de ulike borettslagene. Noen vil foretrekke enkeltbeholdere, større beholdere på deling, containere med eller uten ID-brikke eller nedgravde løsninger. Dette vil vi komme frem til i samarbeid med hvert enkelt borettslag. Vi har et eget team som jobber med å rulle ut løsninger for boliglag fortløpende.

Matavfallscontainere: Fellescontainere for matavfall utplassert på returpunkt, er et alternativ til enkeltspann i Bergen og Askøy sør som alle kan bruke. Les om leveringstilbudet til returpunkt her.  

Bossnettnedkast: I Bergen sentrum samles det inn matavfall i bossnettet. Klikk her for informasjon om levering av matavfall til bossnettnedkast.

 

Hvorfor har jeg ikke fått tilbud om matavfallsspann?

Dette kan være fordi du enten bor i et sameie eller borettslag med flere enn tre boenheter og venter på en tilpasset løsning. Eller så bor du i et område hvor fremkommelighet gjør at vi ikke kan sette ut flere spann. Hovedsake­lig gjelder dette i Årstad og Bergenhus.

Vi jobber fortløpende med å kartlegge og tilby innsamlingsløsninger til boliglag og i utfordrende områder der spann til hver enkelt husstand ikke er en egnet løsning.

Det var en del som fikk tilbud på sms uten å takke ja. Har du eget spann til restavfall, men mangler et for matavfall? Sjekk at ditt postnummer ligger på en innsamlingsrute, og bestill et matavfallsspann til din eiendom.

Hvorfor burde jeg sortere matavfallet mitt?

Her er tre gode grunner:

#1 Du blir mer miljøvennlig
Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt!

#2 Du kan få lavere gebyr
Kildesortering av matavfall er inkludert i renovasjonsgebyret på lik linje med annet kildesortert avfall. Matavfallssortering vil for de fleste redusere mengden restavfall, og dermed gi et lavere gebyr.

#3 Du er forberedt på fremtiden
De fleste andre kommuner i landet som sorterer matavfall, henter restavfallet sjeldnere enn ukentlig og matavfallssortering er obligatorisk. På sikt vil også tjenestetilbudet i BIR kunne endres, så det er lurt å komme i gang med matavfallssortering nå.

Hva gjør BIR med matavfallet?

Ny teknologi gjør at vi på en god måte kan nyttiggjøre oss matavfallet vi samler inn. Matavfallet i BIR fraktes til et anlegg på Jæren, der det produseres biogass og biogjødsel. Biogass brukes blant annet som miljøsmart drivstoff og biogjødsel tilfører jorden viktige næringsstoffer som på nytt går inn i matproduksjonen. Energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt! Les mer om miljønytten av matavfallssortering her

Koster det noe å levere matavfall? 

Det er fremdeles kun mengden restavfall som påvirker prisen den enkelte husholdning betaler. Kildesortering av ulike avfallstyper er inkludert i grunnbeløpet. Det inkluderer også kildesortering av matavfall. Papirposer/kurv er også gratis.

Hva gjør jeg for å unngå søl og lukt?

Mindre fukt, gir mindre lukt. Unngå tyntflytende suppe/saus, hell av væsker, og pakk fuktige matrester inn i tørkepapir før det legges i posen. Samtidig vil bruk av kjøkkenbøtter med god lufting medføre at matavfallet tørker noe inn og som igjen reduserer faren for lukt og andre ulemper. Bruk kurven med luftehull som du får av BIR, eller tilsvarende. Ikke legg matavfall i en lukket beholder på kjøkkenet. En lukket beholder gjør at matavfallet begynner å råtne raskt og avgir lukt. 

Tips: Legg gjerne et par ark med tørkepapir eller tørre brødskalker i bunnen av papirposen for å trekke til mest mulig fukt.

Les mer om hvordan du sorterer matavfall i papirpose her

Dersom matavfallet er veldig fuktig kan også spannet utenfor bli grisete og det kan komme larver. Fluelarver tiltrekkes av fukt, og klarer man å  holde matavfallet mindre fuktig er mye gjort. Slik forebygger du søl, og eventuell lukt og larver:

 • Unngå å helle væsker i matavfallet. Pakk de fuktigste matrestene kan pakkes inn i litt tørkepapir før det legges i posen.
  • Ikke fyll posen helt opp, slik at du enkelt kan pakke den godt sammen før du legger den i matavfallsspannet ute.
  • Legg litt avispapir i bunnen av spannet, slik at det trekker til seg fuktighet.
  • Har du rekeskall eller skalldyr-rester, oppbevar det i fryseren og kast i matavfallet før tømmedag.

Har du fulgt rådene over, men likevel fått larver i spannet? Dette gjør du:

 • Legg papir dynket med salmiakk i bunnen av dunken.
  • Åpne opp lokket på gløtt, ha en liten trekloss eller lignende i åpningen for å få ut fuktigheten.
  • Flytt spannet til et sted den kan stå i skyggen. 

Larver er heldigvis helt ufarlige, men selvsagt ekle. Husk å rengjør spannet med litt grønnsåpe eller salmiakk etter tømming dersom du har hatt larver på besøk.

Hva med oss som komposterer?

Alle som komposterer må mer enn gjerne fortsette med dette om de ønsker det.  Velger du å fortsatt kompostere hjemme, lager du mindre restavfall og får verdifull jord til hagen din. Med det nye innsamlingstilbudet kan alle, også dem som ikke har mulighet til å kompostere hjemme, få samme fordel og viktige næringsstoffer blir ivaretatt.

Hva skal sorteres som matavfall?

Matavfall er avfall som er organisk nedbrytbart. En tommelfingerregel er dersom det kan spises, kan det sorteres som matavfall og dersom det er til overs etter noe vi har spist. Som for eksempel skall, fruktstein, epleskrotter og fiskebein. Les mer om sortering av matavfall her

Vær obs på at hageavfall ikke skal sorteres sammen med matavfallet. I motsetning til komposteringsanlegg så innebærer produksjon av biogass  følsomme, biologiske prosesser som er tilpasset matavfall, og derfor ønsker vi ikke hageavfall her.

Hvorfor må vi bruke papirposer?

Papirposen er den eneste posetypen som er 100 % fornybar og som ikke gir noen risiko for å spre mikroplast til landbruket. Undersøkelser har vist at mikroplast spres i gjødsel til landbruket, både fra vanlig plast og bioplast. Papirposene er den samme type som i årevis er blitt brukt i store deler av Sverige. Den er spesiallaget til matavfall og tåler en god del fukt. Det er likevel et par ting å huske på med bruk av posen, les her om hvordan du bruker papirposen riktig

Hvor får jeg fatt i flere papirposer?

Trenger du flere papirposer eller en startpakke for å ta i bruk matavfallscontainere, se utleveringssteder her.

Hvorfor er matavfallsspannet like stort som restavfallsspannet?

Vi er klar over at matavfallsspannet oppleves som altfor stort for de fleste i forhold til hvor mye matavfall som produseres. Dessverre kan vi ikke tilby en mindre beholder enn 140l for bossbilene er ikke konstruert for å tømme en mindre beholder. Da måtte renovatørene løftet denne med egen muskelkraft opp til bilen. En gjennomsnittlig renovatør håndterer og flytter på mellom 500 – 700 spann hver dag. Dette er derfor ikke forsvarlig ut fra HMS hensyn til renovatørene.

Selv om matavfallsspannet ikke er fullt på tømmedag, må spannet tømmes hver 14. dag for å sikre kvaliteten på matavfallet til den videre behandlingen og for å redusere faren for lukt og andre ulemper.  

Vi anbefaler også å ikke overfylle papirposene med matavfall, men heller kaste halvfulle poser. Dette for å minimere eventuell luktproblematikk. 

Hvorfor bør jeg sortere matavfall?

Den viktigste grunnen til å kildesortere matavfallet er av hensyn til miljøet. Biogassproduksjon gjør at energi- og næringsinnhold utnyttes optimalt. Kildesortering er bra for både miljø og lommebok. Matavfallssortering vil for de fleste redusere mengden restavfall, og dermed gi et lavere gebyr siden matavfall er inkludert i renovasjonsgebyret på lik linje med annet kildesortert avfall.

De fleste andre kommuner i landet som sorterer matavfall, henter restavfallet sjeldnere enn ukentlig og matavfallssortering er obligatorisk. På sikt vil også tjenestetilbudet i BIR kunne endres, så det er lurt å komme i gang med matavfallssortering nå.

Hvorfor kan ikke blomster og jord kastes i matavfallet?

Biogassanlegget for matavfall ønsker ikke blomster og potteplanter i behandlingsprosessen, for biogjødsel er jordforbedringsprodukt som skal inngå i produksjon til mat for mennesker. Planter og blomster kan inneholde sprøytemidler og stoffer som er ikke er egnet i denne type gjødsel for jordbruk. Blomster og jord må derfor kastes som restavfall, ikke matavfall.