Gratis å levere for husholdningskunder:

Asbest/eternitt: Rester av eternittplater, luftekanaler, verandakasser o.l.
Merk: Asbest og eternitt må ved levering være tett emballert med gjennomsiktig plast.

Farlig avfall: Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler, batterier og trykkimpregnerte materialer. Du kan levere inntil 1000 kilo farlig avfall uten kostnader per år som husholdningskunde.

Brannslukningsapparat: leveres som farlig avfall. (Boliglag som leverer på vegne av beboere må fylle ut skjema først)

Byggisopor: Rørisolasjon uten asbest samt annen isopor brukt i bygg inneholder bromerte flammehemmere og er definert som farlig avfall.

Gulvbelegg og gulvlister av vinyl: Eldre gulvbelegg inneholder ftalater og er definert som farlig avfall.

Klorparafinholdige vinduer: Isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990.
Merk: Fyll ut skjema ved levering.

PCB-holdige vinduer: Isolerglassvinduer produsert i perioden 1965 -1975.
Merk: Fyll ut skjema ved levering.

EE-avfall: TV, mobiltelefoner, datautstyr, elektriske kjøkkenutstyr, lysarmatur, lysrør, alle lyspærer, varmeovner og annet elektrisk og elektronisk utstyr.

Papir, papp og drikkekartong: Aviser, reklame, magasiner, kartong, pappesker og bølgepapp.

Glass- og metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumsformer/ -folie, glassflasker, og saus-/syltetøyglass.

Plastemballasje: ren plast brukt til emballasje, plastposer- og folie.

Hvitevarer: Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, ventilator, mikrobølgeovn o.l.

Tekstiler/skotøy: Alle brukte klær, sko og tekstiler kan leveres til UFF- eller Fretex-containere på BIRs gjenvinningsstasjoner.

Kasserte fritidsbåter: båter på inntil 15 fot  (4,5 meter)

Marint selvplukket avfall i forbindelse med standrydding.

 

Dette må du betale for: 

Bildekk: sorteres i to kategoerier, med og uten felg

Hageavfall: Kvister, røtter og greiner (NB! Møllendalsveien tar ikke imot dette)

Jern og metall: Alle typer gjenstander som i all hovedsak består av metall. Spør kundeveilederen om du er usikker.

Jord og stein: Jord, stein, service, toalett, vasker, fliser uten gips, teglstein, gammel mur og betong.

Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres, f.eks. større plastgjenstander som akebrett, presenninger, gulvtepper og isopor. Nb, ikke matavfall.

Store gjenstander: Gjenstander over 1 x 1 meter, som ødelagte møbler, isolasjon.

Trevirke: Alle typer rene planke- og materialrester. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og skal derfor sorteres i egen container.

Oljetanker, tomme: Tanker kan kun leveres hel til gjenvinningsstasjon dersom den er sertifisert som vasket. Er den ikke det, må tanken kuttes i to biter. Da er den ikke lenger en tank og kravet om sertifisering bortfaller. Men den må uansett være fri for olje.

 

Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot:

Asfalt: Skal leveres til asfaltverk.

Oljetanker, fulle: fulle oljetanker som ikke er tømt med påfølgende renhetssertifikat, må leveres til godkjente mottak.

Bilvrak: Kontakt godkjente mottak.

Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet for levering.

Fyrverkeri: Kontakt forhandler for levering.

Matavfall: Dette inkluderer også vanlig restavfall som inneholder matavfall.

Medisiner: Leveres til apotek.

Radioaktivt materiale: Røykvarslere kan levere til gjenvinningsstasjonene. Kontakt Statens strålevern for levering av annet radioaktivt materiale.

Smittefarlig avfall: Må leveres til godkjente mottak.

Sprøyter: Pakk godt inn, gjerne i en brusflaske, og lever i restavfallet hjemme.

 

Når du bruker et transportfirma ved levering av avfall

Dersom du som husholdningskunde bestiller en tjeneste av et firma som tilbyr bortkjøring av avfall,  trenger du å fylle ut et skjema som transportfirmaet må vise frem ved levering. Det er ulike priser for privatkunder og bedriftskunder, derfor er det viktig med dokumentasjon på at avfallet kommer i fra din husholdning, og ikke fra en bedrift. Her er link til skjema.