Gratis å levere for husholdningskunder:

Asbest/eternitt: Rester av eternittplater, luftekanaler, verandakasser o.l.
Merk: Asbest og eternitt må ved levering være tett emballert med gjennomsiktig plast. Asbest legges på pall i maks 50 cm høyde. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast av typen tykk byggplast eller lignende solid folieplast som er gjennomsiktig, vanlige bossekker er ikke tilstrekkelig. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport. Asbest/eternitt må leveres slik at det kan håndteres forsvarlig. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.

Farlig avfall: Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler, batterier og trykkimpregnerte materialer. Du kan levere inntil 1000 kilo farlig avfall uten kostnader per år som husholdningskunde.

Brannslukningsapparat: leveres som farlig avfall. (Boliglag som leverer på vegne av beboere må fylle ut skjema først)

Byggisopor: Rørisolasjon uten asbest samt annen isopor brukt i bygg inneholder bromerte flammehemmere og er definert som farlig avfall.

Gulvbelegg og gulvlister av vinyl: Eldre gulvbelegg inneholder ftalater og er definert som farlig avfall.

Klorparafinholdige vinduer: Isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990.
Merk: Fyll ut skjema ved levering.

PCB-holdige vinduer: Isolerglassvinduer produsert i perioden 1965 -1975.
Merk: Fyll ut skjema ved levering.

EE-avfall: TV, mobiltelefoner, datautstyr, elektriske kjøkkenutstyr, lysarmatur, lysrør, alle lyspærer, varmeovner og annet elektrisk og elektronisk utstyr.

Papir, papp og drikkekartong: Aviser, reklame, magasiner, kartong, pappesker og bølgepapp.

Glass- og metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumsformer/ -folie, glassflasker, og saus-/syltetøyglass.

Plastemballasje: ren plast brukt til emballasje, plastposer- og folie.  Plast kan gjerne leveres i BIRs plastsekk til plastemballasje.

Hvitevarer: Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, ventilator, mikrobølgeovn o.l.

Tekstiler/skotøy: Alle brukte klær, sko og tekstiler kan leveres til UFF- eller Fretex-containere på BIRs gjenvinningsstasjoner.

Kasserte fritidsbåter: båter på inntil 15 fot  (4,5 meter)

Marint selvplukket avfall i forbindelse med standrydding.

 

Dette må du betale for å levere: 

Bildekk: sorteres i to kategoerier, med og uten felg

Hageavfall: Kvister, røtter og greiner (NB!Møllendalsveien og den mobile gjenvinningsstasjonen tar ikke imot dette)

Jern og metall: Alle typer gjenstander som i all hovedsak består av metall. Spør kundeveilederen om du er usikker.

Jord og stein: Jord, stein, service, toalett, vasker, fliser uten gips, teglstein, gammel mur og betong. (NB! kan ikke leveres til den mobile gjenvinningsstasjonen.)

Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres, f.eks. større plastgjenstander som akebrett, presenninger, gulvtepper og isopor. Nb, ikke matavfall/organisk avfall.

Store gjenstander: Gjenstander over 1 x 1 meter, som ødelagte møbler, isolasjon.

Trevirke: Alle typer rene planke- og materialrester. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og skal derfor sorteres i egen container.

Oljetanker, tomme: Tanker kan kun leveres hel til gjenvinningsstasjon dersom den er sertifisert som vasket. Er den ikke det, må tanken kuttes i to biter. Da er den ikke lenger en tank og kravet om sertifisering bortfaller. Men den må uansett være fri for olje.

 

Gjenvinningsstasjonene tar ikke imot:

Asfalt: Skal leveres til asfaltverk.

Oljetanker, fulle: fulle oljetanker som ikke er tømt med påfølgende renhetssertifikat, må leveres til godkjente mottak.

Bilvrak: Kontakt godkjente mottak.

Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet for levering.

Fyrverkeri: Kontakt forhandler for levering.

Matavfall: Dette inkluderer også vanlig restavfall som inneholder matavfall.

Medisiner: Leveres til apotek.

Radioaktivt materiale: Røykvarslere kan levere til gjenvinningsstasjonene. Kontakt Statens strålevern for levering av annet radioaktivt materiale.

Smittefarlig avfall: Må leveres til godkjente mottak.

Sprøyter: Pakk godt inn, gjerne i en brusflaske, og lever i restavfallet hjemme.

 

Husk gjennomsiktige sekker!

Vi vil gjerne se hva du kaster på stasjonene våre. Ønsker du å samle sammen avfall i en sekk, så må sekken være gjennomsiktig ved levering på gjenvinningsstasjonen. 

Når du bruker et transportfirma ved levering av avfall

Dersom du som husholdningskunde ønsker å benytte et transportfirma for frakt og bortkjøring av ditt avfall til en av våre gjenvinningsstasjoner må transportfirma levere ferdig utfylt skjema til oss ved betaling. Skjema finner du her.

Dette er et tjenestetilbud for deg som husholdningskunde. Tilbudet begrenser seg derfor kun til transport av avfall fra ditt gårds/bruksnummer. Med din underskrift gir du fullmakt til at en transportør kan frakte avfallet til oss - på vegne av deg som husholdningskunde.

Bedrifter som ønsker å levere bygningsrelatert avfall må levere dette som næringsavfall etter dertil fastsatte priser. Avfall som oppstår som følge av et byggeprosjekt eller ved rivning, og som leveres til oss av et byggefirma eller en håndverker, må derfor regnes som næringsavfall.

Dette tjenestetilbudet gjelder ikke for levering av farlig avfall.

 

 

(Click for english verison of this list)