Boliglag som leverer på vegne av beboere kan levere brannslukningsapparat til våre gjenvinningsstasjoner. Før levering må skjema under fylles ut.

 

Skjema for levering av brannslukningsapparater fra boliglag

Navn på oppdragstaker/vaktmester