Gratis levering av plast plukket på strender

Avfall fra en strandrydding kan leveres gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner så fremt dugnadsbosset leveres i de gjennomsiktige strandryddesekkene. Disse sekkene får du tak i på alle våre gjenvinningsstasjoner. Du kan også hente sekker på hovedkontoret til BIR i Conrad Mohrsvei 15 på Minde eller BOF sine lokaler på Helleneset. Den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i Bergen sentrum, deler ut sekker men kan ikke ta imot fylte sekker med havplast.

BIR kan også ta imot strandryddesekker på ordinær rute for restavfallsbilen etter avtale. Strandryddesekkene må da plasseres et sted der bossbilen vanligvis stopper, som ved et hyttepunkt, returpunkt eller hentested for bosspann. Slik levering av strandboss må avtales før ryddeaksjonen og vi må informeres etter dugnaden om antall sekker og  hentested. Bruk skjema under for å avtale henting.

Jeg vil rydde en strand:

Hvor skal dere rydde?Som f.eks bildekk, store plasttønner, bilbatteri eller kanner med oljerester etc.