Gratis levering av plast plukket på strender

Meld dugnaden inn ved å bruke strandryddingsskjema på bir.no. Du får da en kopi av påmeldingen som gjør at du kan levere sekkene gratis på gjenvinningsstasjonen så fremt dugnadsbosset leveres i de gjennomsiktige strandryddesekkene.

Disse sekkene får du tak i på alle våre gjenvinningsstasjoner, også den mobile som kjører i Bergen sentrum. Du kan også hente sekker som er satt frem utenfor hovedkontoret til BIR i Conrad Mohrsvei 15 på Minde.

 

Følg retningslinjer etter koronautbruddet

For å unngå smittespredning under det pågående koronautbruddet er det viktig å ikke arrangere større dugnader. Følg myndighetenes retningslinjer om å holde mer enn én meters avstand til andre, og ikke samles i grupper på mer enn fem personer utendørs.

Jeg vil rydde en strand:

Hvor skal dere rydde?


Som f.eks bildekk, store plasttønner, bilbatteri eller kanner med oljerester etc.