Vi ser at dugnadsånden for å rydde strender er stor! Du kan hente strandryddesekker på våre gjenvinningsstasjoner, fylle dem med plastboss fra en strand og levere de gratis til alle våre gjenvinningsstasjoner. BIR bruker eksterne kampanjemidler fra Miljødirektoratet og Hordaland fylkeskommune til å dekke utgiftene vi har i forbindelse med strandrydding.

Gratis levering av plast plukket på strender

Avfall fra en strandrydding kan leveres gratis til våre gjenvinningsstasjoner* så fremt det leveres i de gjennomsiktige strandryddesekkene som både BIR og BOF deler ut. Disse sekkene får du tak i på alle våre gjenvinningsstasjoner. Du kan også hente sekker på hovedkontoret til BIR i Conrad Mohrsvei 15 på Minde eller BOF sine lokaler på Helleneset.

BIR kan også ta imot strandryddesekker på ordinær rute for restavfallsbilen, men dette er bare etter avtale. Strandryddesekkene må da plasseres ved en av våre hyttecontainere, gjerne ved en kai. Se bir.no for oversikt over hvor hyttecontainerne er plassert der du vil rydde. Slik levering av strandboss må avtales før ryddeaksjonen og vi må informeres etter dugnaden om antall sekker og nøyaktig hentested. Send en epost til bir@bir.no eller ring vårt kundesenter på tlf. 815 33 030.

Registrer din dugnad

Registrer gjerne din dugnad på Hold Norge rent sin ryddeportal.
Der finner du også en oversikt over strender som trengs å ryddes, se hvilke som allerede er blitt ryddet eller meld inn strender du vet trenger å bli ryddet.

*Sekker kan også hentes på den mobile gjenvinningsstasjonen i Bergen sentrum, men ikke leveres dit.