For å belyse hva som er forventet av en renovasjonsteknisk plan (RTP) har BIR utarbeidet to eksempler på RTP, Eksempelviken og Eksempeltoppen. Disse er ment som et tillegg til den renovasjonstekniske veilederen, som til en hver tid er det førende dokumentet. Dette er to prosjekter med ulike forutsetninger når det kommer til bla. antall boenheter, boligtype, tilkomst og avfallsløsning. BIR tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i eksemplene.

 

Eksempelviken:

Eksempelviken tar for seg et boligprosjekt for etablering av et lavere antall eneboliger. Det benyttes tradisjonelle beholdere ved Eksempelviken. Her kan du laste ned pdf av eksempel på renovasjonsteknisk plan for Eksempelviken. 

Eksempeltoppen:

Eksempeltoppen tar for seg et mellomstort boligprosjekt med lavblokker. Det benyttes nedgravde bunntømte containere ved Eksempeltoppen. Her kan du laste ned pdf av eksempel på renovasjonsteknisk plan for Eksempeltoppen.