Tilpasset avfallsløsning

Når din bedrift velger hvordan avfallet skal håndteres, er det tre viktige faktorer å ta hensyn til:

  • Hva er miljøriktig for bedriften?
  • Hva er lønnsomt for bedriften?
  • Hvordan kan avfallshåndteringen løses på en praktisk og effektiv måte?

Vi kartlegger hvilke typer avfall dere har, og hva som er hensiktsmessig å sortere. Med dette som utgangspunkt etablerer vi løsninger for en miljøvennlig og effektiv avfallshåndtering.

Katalog om våre avfallsløsninger (pdf)

Våre avtalevilkår

 

Avfallsrådgivning

Vi foretar befaring på dine anlegg og analyserer dine behov. 

Våre tjenester spenner fra kartlegging av avfallsstrøm og miljøregnskap til henting og håndtering av avfallet. Vi har også utleie av utstyr for riktig behandling og sortering av store avfallsmengder.

Bossug
Vi tilbyr utredning, prosjektering og kan bistå ved levering av bossugsystemer. Vi er den aktøren som har jobbet lengst med dette i Norge og vil kunne tilby de mest optimaliserte løsningene for ditt behov. Vi vil også kunne analysere dine behov, slik at dere får den best tilpassede løsningen totalt.

Etter montering kan vi selvsagt også sørge for drift og vedlikehold. Dette kan være spesielt gunstig for komplekse områder med flere eiere/brukere på samme system.

 

Transport

BIR Bedrift AS konsentrer virksomheten om følgende:

  • Innsamling og transport av alle typer avfall fra bedrifter og private
  • Utleie av åpne og lukkede containere fra 4 – 37 m3 for næringskunder og private
  • Utleie av komprimatorer for papp, plast og restavfall
  • Utleie av beholdere, kasser, paller og bur til papp, plast og EE-avfall
  • Innsamlingsplass / mottak for næringselektro og plastfolie
  • Innsamling og transport av risiko / problemavfall fra leger og helsesinstitusjoner
  • Innsamling og transport av matavfall fra storhusholdning

 

Miljøregnskap og -statistikk

BIR Bedrift tilbyr våre kunder avfallsrapporter som viser hvilke mengder av de forskjellige avfallstypene som er levert inn. 

I samarbeid med kunden settes mål for sorteringen og rapportene viser om man har oppnådd målet.

I forbindelse med Miljøsertifisering samarbeider vi tett med deg som kunde slik at du kan oppnå sertifiseringen og rapportere inn dine avfallsmengder og sorteringsgrad.