Vi kan tilby hensiktsmessig utstyr for sortering, oppbevaring, behandling og transport av ditt avfall. Kontakt oss for mer informasjon. 
Katalog om våre avfallsløsninger
Vi har laget en katalog som viser hva BIR Bedrift AS står for og et utsnitt av de tjenester og produkter vi leverer. Til sammen har våre bedrifter en bred og god kompetanse på å lage avfallsplaner. Vi håper katalogen vil gi deg som kunde noen gode ideer og råd om hvordan du best kan håndtere ditt avfall.

Klikk her for å lese katalogen - pdf

Containere  

Åpen lift container
bilde av åpen lift container

Lukket lift container

Åpen krok container

Lukket krok container

Løftegodkjent container

Beholdere 

 • Restavfallsbeholdere
 • Papir- og pappbeholdere
 • Pappbeholdere (emballasjekartong)
 • Glass og metallemballasjebeholder
 • Utstyr til festivaler og arrangement

Annet utstyr    

 • Komprimatorer (presser)  
 • Utstyr for EE-avfall  
 • Utstyr for matavfall  
 • Utstyr for problemavfall  
 • Utstyr for plastsortering

Hva kan lastes i en container?

Vi har containere for mange ulike formål, som stein og jord, hageavfall, usortert restavfall fra bod og loft, bygningsavfall og mye mer.

Det er imidlertid et par ting som er viktig å tenke på og som begrenser hva som kan kastes i containeren.

Avfall som ikke kan kastes i container

Det er noen sorter avfall som ikke kan kastes i containere Dette er farlig avfall. Eksempler på dette er:

 • maling, lakk, tynnere - etc
 • olje, fett
 • impregnert trevirke
 • asbest- og eternitt
 • bilbatterier
 • plantevernmidler
 • EE-avfall
 • gips

Overlast

Når containeren er full skal den transporteres til behandlingsanlegg for tømming. For å få til det må den lastes på lovlig måte.

BIR Bedrift kan ikke ta med container som er overlastet. Det er viktig å tenke på dette når man bestiller en container til f.eks. takstein. En full 22 kubikk container kan fort bli for tung både for bilen som skal trekke den og containeren i seg selv.