BIR Bedrift håndterer følgende avfallstyper:

 • Papp
 • Restavfall sortert til forbrenning
 • Glass- og metallemballasje
 • Isopor
 • Trevirke
 • Hageavfall
 • Papir
 • Plastemballasje
 • Asbest
 • Farlig avfall
 • Matavfall
 • Metall
 • EE-avfall
 • Smittefarlig avfall
 • Makulering

Kontakt oss for avfallsløsninger tilpasset din bransje: 

 • Anleggsgartner
 • Hotell og restaurant 
 • Barnehage
 • Kjøpesenter
 • Bilverksted
 • Klesforretning
 • Dagligvareforretninger
 • Kontor og administrasjon
 • Eiendomsselskap
 • Legekontor
 • Entreprenør
 • Offentlig administrasjon
 • Frisør
 • Rørlegger 
 • Helseinstitusjoner
 • Varehandel