Gratis å levere for husholdningskunder:

Asbest/eternitt: Rester av eternittplater, luftekanaler, verandakasser o.l.
Merk: Asbest og eternitt må ved levering være tett emballert med gjennomsiktig plast. Asbest legges på pall i maks 50 cm høyde. Ved levering er det krav til innpakking i minimum to lag med tett plast av typen tykk byggplast eller lignende solid folieplast som er gjennomsiktig, vanlige bossekker er ikke tilstrekkelig. Alle skjøter skal være tapet med sterk tape som tåler lasting og videretransport. Asbest/eternitt må leveres slik at det kan håndteres forsvarlig. Vi tar ikke i mot uemballert asbestholdig avfall.

Farlig avfall: Rester fra olje-, kjemikalie- og malingsprodukter, lim, løsemidler, batterier og trykkimpregnerte materialer. Du kan levere inntil 1000 kilo farlig avfall uten kostnader per år som husholdningskunde.

Brannslukningsapparat: leveres som farlig avfall. (Boliglag som leverer på vegne av beboere må fylle ut skjema først)

Byggisopor: Rørisolasjon uten asbest samt annen isopor brukt i bygg inneholder bromerte flammehemmere og er definert som farlig avfall.

Gulvbelegg og gulvlister av vinyl: Eldre gulvbelegg inneholder ftalater og er definert som farlig avfall.

Klorparafinholdige vinduer: Isolerglassvinduer produsert i perioden 1975-1990.

PCB-holdige vinduer:
 Isolerglassvinduer produsert i perioden 1965 -1975.

EE-avfall: TV, mobiltelefoner, datautstyr, elektriske kjøkkenutstyr, lysarmatur, lysrør, alle lyspærer, varmeovner og annet elektrisk og elektronisk utstyr.

Papir, papp og drikkekartong: Aviser, reklame, magasiner, kartong, pappesker og bølgepapp.

Glass- og metallemballasje: Hermetikkbokser, aluminiumsformer/ -folie, glassflasker, og saus-/syltetøyglass.

Plastemballasje: ren plast brukt til emballasje, plastposer- og folie.  Plast kan gjerne leveres i BIRs plastsekk til plastemballasje.

Hvitevarer: Komfyrer, vaskemaskiner, kjøleskap, ventilator, mikrobølgeovn o.l.

Tekstiler/skotøy: Alle brukte klær, sko og tekstiler kan leveres til UFF- eller Fretex-containere på BIRs gjenvinningsstasjoner.

Kasserte fritidsbåter: båter på inntil 15 fot  (4,5 meter)

Marint selvplukket avfall i forbindelse med standrydding.

 

Dette må du betale for å levere: 

Bildekk: sorteres i to kategorier, med og uten felg

Hageavfall: Kvister, røtter og greiner (NB! Møllendalsveien og miljøbussen tar ikke imot dette)

Jern og metall: Alle typer gjenstander som i all hovedsak består av metall. Spør kundeveilederen om du er usikker.

Jord og stein: Jord, stein, service, toalett, vasker, fliser uten gips, teglstein, gammel mur og betong. 

Restavfall: Brennbare gjenstander som ikke kan kildesorteres, f.eks. større plastgjenstander som akebrett, presenninger, gulvtepper og isopor. Nb, ikke matavfall/organisk avfall.

Store gjenstander: Gjenstander over 1 x 1 meter, som ødelagte møbler, isolasjon.

Trevirke: Alle typer rene planke- og materialrester. Trykkimpregnert trevirke er farlig avfall og skal derfor sorteres i egen container.

Oljetanker, tomme: Tanker kan kun leveres hel til miljøparken dersom den er sertifisert som vasket. Er den ikke det, må tanken kuttes i to biter. Da er den ikke lenger en tank og kravet om sertifisering bortfaller. Men den må uansett være fri for olje.

 

Miljøparkene tar ikke imot:

Asfalt: Skal leveres til asfaltverk.

Oljetanker, fulle: fulle oljetanker som ikke er tømt med påfølgende renhetssertifikat, må leveres til godkjente mottak.

Bilvrak: Kontakt godkjente mottak.

Eksplosiver og ammunisjon: Kontakt politiet for levering.

Matavfall: Dette inkluderer også vanlig restavfall som inneholder matavfall.

Medisiner: Leveres til apotek.

Radioaktivt materiale: Røykvarslere kan levere til gjenvinningsstasjonene. Kontakt Statens strålevern for levering av annet radioaktivt materiale.

Smittefarlig avfall: Må leveres til godkjente mottak.

Sprøyter: Pakk godt inn, gjerne i en brusflaske, og lever i restavfallet hjemme.

 

Husk gjennomsiktige sekker!

Vi vil gjerne se hva du kaster hos miljøparkene våre. Ønsker du å samle sammen avfall i en sekk, så må sekken være gjennomsiktig ved levering til miljøparken. NB! BIRs gratissekker til plastemballasje blir ofte brukt feil som bossekk. Vi tar bare imot slike sekker dersom de er fylt med plastemballasje.

 

Når du bruker et transportfirma ved levering av avfall

Tidligere har næringsdrivende som tilbyr transport av avfall fra husholdninger blitt gitt tillatelse til å levere avfall på miljøparkene til husholdningspris. Dette basert på at kunden utsteder en fullmakt for levering av sitt husholdningsavfall ved å fylle ut et eget fullmaktsskjema. Denne ordningen er nå tatt bort.

Benytter du en privat aktør/transporttjeneste til å kjører bort avfallet ditt til gjenvinningsstasjonen, vil avfallet regnes som bedriftsavfall med de leveringspriser som gjelder for bedrifter.

Tillatelse basert på fullmaktsskjema har medført uklarhet rundt hva som er husholdningsavfall og hva som er næringsavfall. Dette har resultert i at næringsavfall fra bedrifter i noen tilfeller har blitt forsøkt levert til husholdningspris. Disse erfaringene tilsier at fullmaktsordningen i praksis er vanskelig å administrere og dermed ikke har fungert etter hensikten.

Aktører må ha samtykke
BIR har innført krav om samtykke for innhenting av husholdningsavfall. Samtykkeordningen regulerer private aktørers muligheter og ansvar knyttet til innhenting av avfall på vegne av BIRs husholdningskunder. Ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunens samtykke, jf. forurensningsloven § 30. Avfall som blir levert til BIRs gjenvinningsstasjoner av næringsdrivende på oppdrag fra privatkunde blir regnet som næringsavfall ved levering selv om samtykke er gitt. Ønsker du som næringsaktør å søke om samtykke, benytter du linken her: Samtykke

 

(Click for english verison of this list)