Hva er bossnettet?

Bossnettet er et nedgravd rørsystem som frakter avfall under bakken ved hjelp av luft. Dette systemet erstatter bosspann. Avfallet suges fra nedkastene til en terminal og inn i store containere. Derfra hentes containerne og kjøres til ulike anlegg for gjenvinning, avhengig av hvilken avfallstype som er i containeren.


Slik bruker du bossnettet

Nøkkelbrikke sendes ut til alle huseiere med eiendom som kobles på bossnettet. Huseiere må dele ut brikkene til eventuelle leietakere. Beboerne må bruke nøkkelbrikken hver gang de skal kaste boss. Alle boenheter i bossnettområdet blir tildelt ett bestemt nedkastpunkt. Nytt nedkastpunkt blir tilgjengelig om hovednedkastpunktet er ute av drift.

 

1. Hold nøkkelbrikken opp mot leseren. Den er plassert til høyre for nedkastluken.2. Deretter åpner du luken ved å dra håndtaket mot deg og litt nedover.3. Legg avfallet i luken. Løft håndtaket opp. Da faller posen ned i oppsamlingstanken.4. For å kaste mer, lukk ikke luken men vipp ned igjen. Dette registreres som ny lukeåpning.

 

Slik kaster du restavfallet

Restavfall legges i en pose som knytes med dobbel knute før den kastes i nedkast merket med grønt.

 

Slik kaster du papir og drikkekartong

Papir og drikkekartong kastes løst i blått nedkast. Pappemballasje som pizzaesker rives opp før det kastes i nedkastet.

 

Slik kaster du plastemballasje

All ren plastemballasje kan leveres til gjenvinning. Er den skitten rengjøres den med kaldt vann og børste. Ting av plast som ikke er emballasje, som tannkoster og kulepenner, kastes i restavfallet. Plastemballasje legges i BIR-poser som fås gratis på dagligvarebutikker i sentrum og på den mobile gjenvinningsstasjonen. Knyt dobbel knute og kast posen i blått nedkast. Slik kaster du papp

Papp forårsaker propp i nedkastene. Papp kan leveres gratis til egne pappnedkast i bossnettet, til BIRs returpunkt eller miljøbussen. Skal du kaste papp større enn en pizzaeske må du bruke pappnedkast/returpunkt eller mobil gjenvinningsstasjon.

 

Utskriftsvennlig sorteringsguide.

 

Innsamling av matavfall 

Innsamling av matavfall testes for tiden ut i ulike boligområder i Bergen, deriblant i bossnettområdet. Beboere i boenheter som blir tilknyttet prøveprosjektet vil kunne benytte alle matavfallsnedkast med sin BIR-nøkkelbrikke, den samme som de bruker på øvrige nedkast i bossnettet.  Les mer om dette her.

 

Ikke kast dette i bossnettet

For å unngå tilstopping og skader på rør og nedkast er det viktig at enkelte ting ikke blir kastet i bossnettet. Feilkasting kan medføre gebyr. Under ser du eksempler på ting som skal leveres til mobil gjenvinningsstasjon:

Ting som utvider seg som tepper, dyner og paraplyer
Lange gjenstander som planker, kleshengere og juletrær
Tunge gjenstander som fliser, keramikk og bilbatteri

 

Oversikt over returpunkt i Bergen sentrum

Glass- og metallemballasje, papp og matavfall må leveres til egne nedkast. Disse finnes ved enkelte nedkastpunkt. 

Matavfall
Østre Murallmenningen 1A
Holbergsallmenningen 11
Vinjes gate
Thormøhlens gate
Tollbodallmenningen
Kastansjeparken

Glass- og metallemballasje
Østre Murallmenningen 1A
Klosteret 22
Holbergsallmenningen 11
Valkendorfsgaten 3
Kalmargaten v/ Rema 1000
Magnus Barfots gate 6
Teatergaten/Sydneskleiven
Jekteviksbakken 25
Vinjes gate
Thormøhlens gate 5
Welhavens gate 55
Tollbodallmenningen
Kastanjeparken

Nedkast for papp
Kastanjeparken
Tollbodallmenningen
Holbergsallmenningen 11
Øvre Holbergsallmenningen
Østre Murallmenningen 1 A
Bohrs gate
Vinjes gate
Welhavens gate 76
Thormøhlens gate
Lungegårdskaien 42
Strømgaten 4

 

Miljøbussen i Bergen sentrum

Her kan du gratis levere papir, papp, plast-, glass- og metallemballasje samt elektronikk og farlig avfall. Annet avfall koster det 50 kr per 1m³ å levere. Her får du også BIR-poser til plastemballasje og matavfall. Se hvor og når bilen stopper her.

 

Så mye koster det å bruke bossnettet

Husholdningskundene i BIR får beregnet renovasjonsgebyret sitt ut fra hvor mye restavfall de kaster. Dette gjelder også for deg som er bossnettkunde.

Alle husholdninger betaler årlig en fast renovasjonspris per boenhet. Bossnettkunder betaler i tillegg et årlig brukerpåslag per boenhet, samt en variabel pris basert på hvor mange ganger restavfallsluken til bossnettet åpnes. I renovasjonsprisen er det inkludert fem åpninger av restavfallsluken per måned.

Åpner du restavfallsluken mer enn fem ganger i måneden betaler du for hver ekstra åpning. Faktura for renovasjonen blir sendt til huseier.

Papir, drikkekartong og plast emballasje kastes i blått nedkast. Her kan du kaste så mye du har behov for uten økte kostnader.

På returpunkt for glass- og metallemballasje og nedkast for papp kan du også kaste så mye du ønsker uten ekstra kostnader. Se kart for oversikt.

For oppdaterte renovasjonspriser se bir.no. Bruk gjerne bosskalkulatoren der til å beregne ditt renovasjonsgebyr.

Fordeler med bossnettet

  • Kildesortering: Restavfall, matavfall, papir, drikkekartong og plastemballasje kan nå kastes på samme sted.
  • Brannsikkerhet: Bossnettet er et lukket, brannsikkert rørsystem.
  • Rent og ryddig: Når bosspannene fjernes frigjør vi plass på gater og fortau. Vi slipper også gapende spann og sjenerende lukt og antall skadedyr går ned.
  • Mindre tungtrafikk i sentrum: Dette gir mindre støy og skadelige klimautslipp reduseres.

Informasjonsbrosjyre

Klikk her for en PDF med mer informasjon om hvordan bossnettet fungerer og hvordan du sorterer.

Klikk her for engelsk versjon/ Click for english