Det kan være lurt å tømme spannet i forkant av påsken, slik at du går inn i høytiden med god plass i spannet da ordinær restavfallstømming utgår på de offentlige fridagene. Faller tømmedagen din for plast og papir på en av disse dagene, får du ny tømmedag. Vær obs på at alle onsdagsåpne stasjoner stenger kl. 15.00 onsdag, 13. april. De som skulle ha åpnet etter kl 15, er da stengt. Det gjelder også den mobile gjenvinningsstasjonen. Påskeaften og på helligdagene er alle våre stasjoner stengt.

Papir- og plasthenting

Dersom din tømmedag for plast og papir faller på en av helligdagene denne påsken, ser du hvilken dag vi henter papir og plast i tabellen under:

Tømmedag for papir/plast 
som faller på:

Ny dag for papir/plast
Bergen kommune:

Ny dag for papir/plast 
øvrige BIR-kommuner:

Skjærtorsdag

Tirsdag 5. april

Mandag 4. april

Langfredag

Torsdag 7. april

Onsdag 6. april

2. påskedag

Onsdag 20. april

Torsdag 21. april

OBS! Vi kan tømme på et annet tidspunkt enn du er vant til

Vennligst sett ut spannet kvelden før. Vi tømmer spann mellom kl. 06.00 til 22.00 og vi kan komme til et annet tidspunkt enn vi pleier. Denne anbefalingen gjelder for øvrig hele året, men på grunn av ekstraordinære ruter skjer det oftere ved høytider.

Restavfallstømminger utgår  

Faller restavfallstømmingen din på en offentlig fridag? Da kan det være lurt å tømme spannet uken før slik at du har nok plass.  Ordinær restavfallstømming utgår og tømmingen erstattes ikke. 

Borettslag og sameier 

Kunder som bruker store bosspann på 400 og/eller 660-liter får egne tømmedager: Se oversikt her.

 

Åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Alle gjenvinningsstasjoner holder stengt på de offentlige fridagene. Vær obs på at alle onsdagsåpne stasjoner stenger kl. 15.00 onsdag, 13. april. De som skulle ha åpnet etter kl 15, er da stengt. Det gjelder også den mobile gjenvinningsstasjonen. Påskeaften og på helligdagene er alle våre stasjoner stengt.


Alle stasjoner holder stengt til over påsken, også påskeaften (lørdag 16. april). Dette gjelder også for den søndagsåpne gjenvinningsstasjonen i Samnanger.

For næringskunder
Næringskunder av BIR Bedrift får også endringer i påsken. Informasjon om dette finner du på BIR Bedrift sine sider.

 

God påske! 😊