Sist oppdatert: 13. november, kl 12.00

---------------

Oppsummering av de viktigste endringene:

  • Gjenvinningsstasjonene har vanlige åpningstider, men vi tar ikke lenger imot kontant betaling. Bruk Vipps eller bankkort for å betale.
  • Brukthallene holder stengt fra 14. november. 
  • Vi gjør oppmerksom på at det er en begrensning på antall biler som slipper inn på stasjonen om gangen, og at dette kan i noen tilfeller medføre mer kø enn normalt.
  • Den mobile gjenvinningsstasjonen i sentrum kjører som normalt, men tar ikke i mot kontantbetaling.

---------------

 

Brukthaller blir stengt
Som et smittereduserende tiltak vil vi nå holde BIRs brukthaller og brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen stengt en periode fra og med 14. november. 

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Vi anser det ikke lenger som forsvarlig å holde dem åpen.

 

Viktig: Ikke besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller i karantene.
Vi er inne i en tid der flere enn normalt holder seg hjemme. Mange ønsker kanskje da å bruke tiden til å rydde unna litt skrot. Med unntak av brukthallene som er stengt, så har alle gjenvinningsstasjonene våre vanlige åpningstider. Men dersom du er i karantene, har fått påvist smitte eller bare ikke føler deg helt i form, så er det svært viktig du venter med å oppsøke gjenvinningsstasjonen. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at arbeidsplassene våre er sikre og smittefrie, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben uten risiko. Det er viktig at vi hjelper hverandre med dette! Er du syk; hold deg hjemme, uansett hvordan du er syk. Takk for at du ikke tar unødige sjanser!

Hold avstand
Vi ber om at alle som besøker gjenvinningsstasjonene holder minst to meters avstand til kunder og medarbeidere. Vi desinfiserer håndterminalen etter hver kunde. Vi vil likevel anbefale alle å betale med Vipps av de som kommer.

Innsamlingscontainer for farlig avfall i boliglag
Som et midlertidig smittereduserende tiltak har vi stoppet utlån av containeren for farlig avfall. Ordningen vil starte opp igjen når det vurderes som trygt i forhold til koronasmitte.


Korrekt avfallshåndtering for personer som bor hjemme, og som har sannsynlig eller påvist covid-19:

  • Avfall fra syk person skal legges i en ekstra pose og deretter kastes som vanlig restavfall.
  • Håndter posen med avfall med forsiktighet. Knyt posen godt igjen.
  • Restavfallsposen skal ikke fylles mer en ¾ full.

Informasjon oppdateres fortløpende på nett
Situasjonen kan endre seg fort. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon i forkant av dine tømmedager. Vi legger forløpende ut informasjon om endringer i bosshentingen dersom utbruddet eskalerer ytterligere og BIR blir sterkt rammet av koronautbruddet.
 
All relevant informasjon vil bli lagt ut her etter hvert som tiltak iverksettes.