Sist oppdatert: 29. juli, kl 08.00

---------------

Oppsummering av de viktigste endringene:

  • Gjenvinningsstasjonene har vanlige åpningstider, men vi tar ikke lenger imot kontant betaling. Bruk Vipps eller bankkort for å betale.
  • Brukthallene ble gjenåpnet mandag 29. juni, men med en begrensning for hvor mange mennesker som kan oppholde seg i brukthallen samtidig. 
  • Vi gjør oppmerksom på at det er en begrensning på antall biler som slipper inn på stasjonen om gangen, og at dette kan i noen tilfeller medføre mer kø enn normalt.
  • Den mobile gjenvinningsstasjonen i sentrum kjører som normalt, men tar ikke i mot kontantbetaling.

---------------

 

Brukthaller er åpnet igjen
Som et smittereduserende tiltak har vi holdt alle BIRs brukthaller og brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen stengt en periode. Nå er brukthallene åpnet igjen.

Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallen samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Derfor setter vi en begrensning for hvor mange mennesker som kan oppholde seg i brukthallen samtidig. For de minste brukthallene er det to personer om gangen, mens vi åpner for inntil fem personer om gangen på de større brukthallene. Gjeldende adgangsbegrensing for hver brukthall er skiltet utenfor hallen.

Det er også satt frem desinfiserende håndsprit som vi ber alle kunder om å bruke. Alle kunder må også i størst mulig grad unngår å ta på gjenstander som de ikke skal ta med seg hjem for å hindre smitte.

Det er også viktig å ha en god køkultur om du venter på å komme inn i brukthallen: Hold minst en meteres avstand til andre kunder og til våre kundeveiledere. Som et smittereduserende tiltak ble alle BIRs brukthaller og brukthjørnet i den mobile gjenvinningsstasjonen, stengt under koronautbruddet tidligere i vår, men med disse nevnte smitteverntiltakene mener vi at det nå er forsvarlig å åpne dem igjen.

 

Viktig: Ikke besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller i karantene.
Vi er inne i en tid der flere enn normalt holder seg hjemme. Mange ønsker kanskje da å bruke tiden til å rydde unna litt skrot. Med unntak av brukthallene som er stengt, så har alle gjenvinningsstasjonene våre vanlige åpningstider. Men dersom du er i karantene, har fått påvist smitte eller bare ikke føler deg helt i form, så er det svært viktig du venter med å oppsøke gjenvinningsstasjonen. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at arbeidsplassene våre er sikre og smittefrie, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben uten risiko. Det er viktig at vi hjelper hverandre med dette! Er du syk; hold deg hjemme, uansett hvordan du er syk. Takk for at du ikke tar unødige sjanser!

Hold avstand
Vi ber om at alle som besøker gjenvinningsstasjonene holder minst en meters avstand til kunder og medarbeidere. Vi desinfiserer håndterminalen etter hver kunde. Vi vil likevel anbefale alle å betale med Vipps av de som kommer.

Innsamlingscontainer for farlig avfall i boliglag
Som et midlertidig smittereduserende tiltak har vi stoppet utlån av containeren for farlig avfall. Ordningen vil starte opp igjen når det vurderes som trygt i forhold til koronasmitte.


Korrekt avfallshåndtering for personer som bor hjemme, og som har sannsynlig eller påvist covid-19:

  • Avfall fra syk person skal legges i en ekstra pose og deretter kastes som vanlig restavfall.
  • Håndter posen med avfall med forsiktighet. Knyt posen godt igjen.
  • Restavfallsposen skal ikke fylles mer en ¾ full.

Informasjon oppdateres fortløpende på nett
Situasjonen kan endre seg fort. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon i forkant av dine tømmedager. Vi legger forløpende ut informasjon om endringer i bosshentingen dersom utbruddet eskalerer ytterligere og BIR blir sterkt rammet av koronautbruddet.
 
All relevant informasjon vil bli lagt ut her etter hvert som tiltak iverksettes.