Sist oppdatert: 31. mars, kl 16.00

---------------

Nye tiltak fra og med mandag 16. mars:

Som et smittereduserende tiltak kjører ikke den mobile gjenvinningsstasjonen i Bergen sentrum fra og med i dag, mandag 16. mars. De andre gjenvinningsstasjonene har vanlige åpningstider, men brukthallene er stengt og vi tar ikke lenger imot kontant betaling. Bruk Vipps eller bankkort for å betale.

 

---------------

 

Brukthaller holdes stengt
BIRs avfallsinnsamling er i dag i normal drift og gjenvinningsstasjonene holder åpent, med unntak av den mobile gjenvinningsstasjonen som kjører i sentrum. Som et smittereduserende tiltak har vi stengt alle BIRs brukthaller. Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallene samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Vi mener derfor at det blir for trangt og tett til at vi finner det forsvarlig å holde brukthallene åpne.

Viktig: Ikke besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller i karantene.
Vi er inne i en tid der flere enn normalt holder seg hjemme. Mange ønsker kanskje da å bruke tiden til å rydde unna litt skrot. Med unntak av den mobile gjenvinningsstasjonen og brukthallene som er stengt, så har alle gjenvinningsstasjonene våre vanlige åpningstider. Men dersom du er i karantene, har fått påvist smitte eller bare ikke føler deg helt i form, så er det svært viktig du venter med å oppsøke gjenvinningsstasjonen. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at arbeidsplassene våre er sikre og smittefrie, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben uten risiko. Det er viktig at vi hjelper hverandre med dette! Er du syk; hold deg hjemme, uansett hvordan du er syk. Takk for at du ikke tar unødige sjanser!

Hold avstand
Vi ber om at alle som besøker gjenvinningsstasjonene holder minst 2 meters avstand til kunder og medarbeidere. I betalingssituasjoner med bankkort kan avstanden holdes til 1 meter. Vi desinfiserer håndterminalen etter hver kunde. Vi vil likevel anbefale alle å betale med Vipps av de som kommer.

Unngå "rushtiden"
I en tid med smittereduserende tiltak, ønsker vi at ikke alle besøker stasjonene på samme tid. For eksempel er det fint om du kan unngå levere avfall på lørdager med mindre dette er helt nødvendig. I Bergen er alle stasjoner åpen alle hverdager helt til klokken 20.00. Velger du levere avfall litt utpå kvelden, unngår vi kø og for mange folk inne på området.

Innsamlingscontainer for farlig avfall i boliglag
Som et midlertidig smittereduserende tiltak har vi stoppet utlån av containeren for farlig avfall. Ordningen vil starte opp igjen når det vurderes som trygt i forhold til koronasmitte.

Hytterenovasjon uendret
Vi har fått henvendelser fra hytteeiere som lurer på om det nylige hytteforbudet vil føre til endringer i hytterenovasjonsgebyret. Foreløpig kan vi ikke påregne at det blir en så stor reduksjon i henting av avfall fra hytteområder, at det vil være grunnlag for reduksjon i gebyret som er vedtatt for 2020. Det kan også nevnes at i vår forskrift for fritak for hytterenovasjon er det spesifikt oppgitt at "lite bruk" ikke er en gyldig fritaksgrunn fra hyttegebyret.

Informasjon oppdateres fortløpende på nett
Situasjonen kan endre seg fort. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon i forkant av dine tømmedager. Vi legger forløpende ut informasjon om endringer i bosshentingen dersom utbruddet eskalerer ytterligere og BIR blir sterkt rammet av koronautbruddet.

Informasjon om situasjonen for næringskunder av BIR Bedrift, finner du her.
 
All relevant informasjon vil bli lagt ut her etter hvert som tiltak iverksettes. Vårt kundesenter har ikke ytterligere informasjon å gi om avfallshåndteringen under koronautbruddet.