Sist oppdatert: 05. mai, kl 10.00

---------------

Oppsummering av de viktigste endringene:

Gjenvinningsstasjonene har vanlige åpningstider, men brukthallene er stengt og vi tar ikke lenger imot kontant betaling. Bruk Vipps eller bankkort for å betale. Vi gjør oppmerksom på at det er en begrensning på antall biler som slipper inn på stasjonen om gangen, og at dette kan medføre mer kø enn normalt. Den mobile gjenvinningsstasjonen i sentrum kjører som normalt, men brukthjørnet vil være stengt og heller ikke her vil det være mulig med kontantbetaling. Hold god avstand til andre kunder og kundeveileder.

---------------

 

Brukthaller holdes stengt
Som et smittereduserende tiltak har vi stengt alle BIRs brukthaller og brukthjørnet på den mobile gjenvinningsstasjonen. Erfaringsmessig vet vi at det regelmessig er mange mennesker innom brukthallene samtidig, og noen av brukthallene våre er små. Vi mener derfor at det blir for trangt og tett til at vi finner det forsvarlig å holde brukthallene åpne.

Viktig: Ikke besøk gjenvinningsstasjonen hvis du er syk eller i karantene.
Vi er inne i en tid der flere enn normalt holder seg hjemme. Mange ønsker kanskje da å bruke tiden til å rydde unna litt skrot. Med unntak av brukthallene som er stengt, så har alle gjenvinningsstasjonene våre vanlige åpningstider. Men dersom du er i karantene, har fått påvist smitte eller bare ikke føler deg helt i form, så er det svært viktig du venter med å oppsøke gjenvinningsstasjonen. Vi gjør alt vi kan for å sørge for at arbeidsplassene våre er sikre og smittefrie, slik at vi kan fortsette å gjøre jobben uten risiko. Det er viktig at vi hjelper hverandre med dette! Er du syk; hold deg hjemme, uansett hvordan du er syk. Takk for at du ikke tar unødige sjanser!

Hold avstand
Vi ber om at alle som besøker gjenvinningsstasjonene holder minst en meters avstand til kunder og medarbeidere. Vi desinfiserer håndterminalen etter hver kunde. Vi vil likevel anbefale alle å betale med Vipps av de som kommer.

Unngå "rushtiden"
I en tid med smittereduserende tiltak, ønsker vi at ikke alle besøker stasjonene på samme tid. For eksempel er det fint om du kan unngå levere avfall på lørdager med mindre dette er helt nødvendig. Mandager er også en veldig travel dag for oss. I Bergen er alle stasjoner åpen alle hverdager helt til klokken 20.00. Velger du levere avfall rundt «middagstider» er det et flott tidspunkt da det vanligvis er en roligere periode mellom 15-17. Da unngår vi kø og for mange folk inne på området. Vi gjør oppmerksom på at det er en begrensning på antall biler som slipper inn på stasjonen om gangen, og at dette kan medføre mer kø enn normalt.

 

Søndagsåpent på Espehaugen
I håp om å kunne bedre spre kundetrafikken i Bergen, utvider vi åpningstidene på Espehaugen gjenvinningsstasjon og holder åpent kl 10 - 15 på følgende søndager: 

  • 10.mai.
  • 24. mai (vi har åpent pinseaften med vanlig åpningstid)
  • 7. juni
  • 14. juni

NB! Vi gjør oppmerksom på at alle stasjoner stengt på de offisielle fridagene, og dette gjelder også for 17. og 31. mai (1.pinsedag).

Innsamlingscontainer for farlig avfall i boliglag
Som et midlertidig smittereduserende tiltak har vi stoppet utlån av containeren for farlig avfall. Ordningen vil starte opp igjen når det vurderes som trygt i forhold til koronasmitte.


Korrekt avfallshåndtering for personer som bor hjemme, og som har sannsynlig eller påvist covid-19:

  • Avfall fra syk person skal legges i en ekstra pose og deretter kastes som vanlig restavfall.
  • Håndter posen med avfall med forsiktighet. Knyt posen godt igjen.
  • Restavfallsposen skal ikke fylles mer en ¾ full.

Informasjon oppdateres fortløpende på nett
Situasjonen kan endre seg fort. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon i forkant av dine tømmedager. Vi legger forløpende ut informasjon om endringer i bosshentingen dersom utbruddet eskalerer ytterligere og BIR blir sterkt rammet av koronautbruddet.

Informasjon om situasjonen for næringskunder av BIR Bedrift, finner du her.
 
All relevant informasjon vil bli lagt ut her etter hvert som tiltak iverksettes. Vårt kundesenter har ikke ytterligere informasjon å gi om avfallshåndteringen under koronautbruddet.