Vi vil gjerne se hva du kaster på stasjonene våre. Det er ikke lenger mulig å levere fargede sekker. Om du må bruke sekk når du leverer avfall, så må sekken være gjennomsiktig for å slippe inn på stasjonsområdet. Vi gjør oppmerksom på at regelen med gjennomsiktig sekk gjelder alle typer avfall, også kildesortert avfall og hageavfall. 

Ikke bruk sekker ment til plastemballasje

BIRs gratissekker til plastemballasje blir ofte brukt feil som bossekk. Vi tar bare imot slike sekker dersom de er fylt med plastemballasje.

Lever gjerne avfall løst

Det er ulike måter folk velger å levere skrot til gjenvinningsstasjonene på. Mange legger ting de skal kaste løst i en tilhenger, eller i en åpen eske eller lignende. Dette er et greit alternativ til sekk. Velger du derimot å samle sammen avfall i en sekk, for eksempel restavfall som isopor, vednett, mindre plastgjenstander og lignende, så må sekken være gjennomsiktig. Det er heller ikke godkjent å transportere avfall i svart sekk, selv om du heller ut innholdet i containeren.

Slik får du fatt i sekker

Gjennomsiktige avfallssekker får du kjøpt på mange dagligvarebutikker og de fleste byggevarehus. I butikker finner du sekker i ulik kvalitet til ulik pris. På alle BIRs gjenvinningsstasjoner selger vi ruller med ti gjennomsiktige sekker for femti kroner, eller en sekk for fem kroner. Tenk gjenbruk! Et tips er å tømme innholdet ut av sekkene, og bruke dem gjerne om igjen ved neste avfallslevering.

Gjennomsiktige sekker for miljøet

Når avfall leveres i svarte og fargede sekker vet vi at farlig avfall og elektronikk dessverre ofte kastes feil som restavfall. Siden slikt avfall inneholder miljøgifter og gir økt brannrisiko, må det spesialbehandles. Fargede sekker inneholder også annet avfall som burde vært sortert i ulike containere. Gjennomsiktige sekker øker materialgjenvinningen og sikre en mer miljøvennlig bruk av avfallsressursene.